Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron på väg till ett möte med de fyra "sparsamma" länderna Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike tidigare i år. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Merkel och Macron vädjar i coronaförhandlingar

Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron hoppas att fokus på ekonomiska reformer och rent egenintresse ska kunna övertyga Sverige och tre andra skeptiska EU-länder att acceptera förslaget på en ny coronafond.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel tog på måndagen emot Frankrikes president vid slottet Meseberg strax utanför Berlin. Besöket var det första sedan coronakrisen och två år sedan de två ledarna enades om sin syn på eurosamarbetets framtid.

Måndagens möte handlade till stora delar om de pågående EU-förhandlingarna om en ny coronafond och den därmed sammanlänkade flerårsbudgeten. Angela Merkel talade om den ekonomiska utmaningen som EU och dess medlemsländer nu står inför som den största på årtionden, eller till och med någonsin.

EU-kommissionens förslag på att sätta upp en coronafond på 750 miljarder euro varav en tredjedel med direkta bidrag och EU-gemensam upplåning har stött på patrull i Sverige och tre andra medlemsländer Danmark, Nederländerna och Österrike. Den tyska förbundskanslern pekade på att det hållits otal möten för att försöka övertyga motsträviga länder att gå med på förslaget.

– Naturligtvis kommer det att göras ändringar [i förslaget]. Men det måste förbli en fond som verkligen hjälper de länder som annars hotas att drabbas mycket allvarligare av krisen, något som skulle ifrågasätta sammanhållningen i EU och därmed också exempelvis den inre marknaden, sade Angela Merkel.

Den franske presidenten pekade på att de fyra länderna hör till dem som tjänar mest på EU:s inre marknad.

– Det ligger inte i deras intresse att vissa medlemsländer och även viktiga marknader i EU drabbas. Det handlar om solidaritet att ha dessa överföringar [från rikare länder till de mest drabbade länderna]. Det handlar även om egenintresse, sade Macron.

Angela Merkel försökte samtidigt sträcka ut en hand till de fyra länderna genom att peka på att de länder som får pengar från fonden samtidigt måste reformera sina ekonomier – ett krav som ofta framhålls från de fyra.

– Alla måste även se till att man gör sina ekonomier framtidsfähiga. Vad kan man göra för att stärka sin konkurrenskraft. En sådan ansats är, anser jag, mycket, mycket hjälpsam för alla deltagande som diskuterar, sade Merkel som tillade att man fortfarande har många hinder att överbrygga innan man kan nå en uppgörelse.

En av knäckfrågorna är hur stor del av de 750 miljarderna som ska utgöras av rena bidrag respektive lån. Kommissionen föreslår att 500 miljarder ska vara bidrag, en summa som Macron håller med om.

– Det är vår absoluta prioritet. Vi vill göra det möjligt för EU att visa att man kan göra utmaningarna rättvisa, sade Macron

Vid EU-toppmötet 17-18 juli hoppas de två ledarna att medlemsländernas stats- och regeringschefer kan komma närmare en uppgörelse.