EU-valsdebatt i Nacka 2019.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Inte alla svenskar höjde sitt valdeltagande

Svenskarnas deltagande i EU-valet 2019 var det högsta hittills. Men i två väljargrupper gick valdeltagandet tillbaka jämfört med EU-valet 2014.​

I EU-valet 2019 sjönk valdeltagandet bland unga under 30 år som sedan tidigare redan hade det lägsta valdeltagandet bland ålders­grupperna. Vidare sjönk valdeltagandet bland utrikes födda samtidigt som valdeltagandet ökade bland inrikes födda.  Det framgår av en rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB, på fredagen.

Europaparlamentarikern Heléne Fritzon (S) tror att det minskade valdeltagandet beror på bristande kunskap.

– Att valdeltagandet minskar för unga och utrikes födda kan bero på okunskap. Vi behöver därför göra fler riktade informationsinsatser, till exempel i gymnasieskolan och på mötesplatser i kommunerna. Det är en rättighet att rösta och jag hoppas att valdeltagandet för dessa grupper ökar i valet 2024, säger Heléne Fritzon i ett uttalande till Europaportalen. 

I en undersökning om orsaken till att människor inte röstar som Europaparlamentet släppte i höstas var Sverige det enda landet i EU där den främsta anledningen som väljarna själva angav till att man inte röstade i EU-valet var bristen på kunskap om EU, rapporterade SvT.
 

 Valdeltagande i EU-valen 2019 och 2014

 

Valdeltagande 2019

Valdeltagande 2014

Alla väljare 

55,3 %

51,1 %

Unga 18-29 år

44,4 %

46,9 %

Utrikesfödda

36,6 %

38,8 %

Källa: SCB, Deltagandet i Europaparlamentsvalet 2019