Europeiska rådets ordförande Charles Michel på språng.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ordförande Michel: Vi behöver en snabb uppgörelse

När EU-länderna stats- och regeringschefer samlas till videotoppmöte på fredagen ligger närmare 20 biljoner kronor på förhandlingsbordet. Som vanligt finns det olika uppfattningar om och hur pengarna ska tas in och fördelas.  – Vi kommer att behöva arbeta hårt under de kommande dagarna och veckorna, meddelar Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

Sedan EU-kommissionen i slutet av maj lade sina förslag om en ny flerårsbudget för 2021-2027 och en återhämtningsfond för 2020-2024 har Europeiska rådets ordförande Charles Michel i omgångar varit i kontakt med de 27 EU-ländernas regeringar för att få ett första grepp om de sammanlagt 24 olika förslag som bär upp budgeten och fonden. 

Den föreslagna nivån på den kommande EU-budgeten är 1100 miljarder euro och återhämtningsfonden 750 miljarder euro. Sammanlag motsvarar det närmare 20 biljoner svenska kronor eller värdet av 20 års svenska statbudgetar. Det i sin tur är mindre än två procent av EU-ländernas samlade BNP på ett år.

– Vårt ultimata mål är att nå en så snabb uppgörelse som möjligt. Det återstår fortfarande en bra bit innan vi kan bli överens. Vi kommer att behöva arbeta hårt under de kommande dagarna och veckorna, meddelar Europeiska rådets ordförande Charles Michel i ett brev till stats- och regeringscheferna.

Charles Michel har tagit fram nio punkter som han vill att regeringscheferna ska komma överens om. Europaportalen återger dem i förkortad form nedan: 

Fem punkter för så kallad samsyn:

• EU behöver ett exceptionellt svar på denna exempellösa kris  

• Svaret bör finansieras genom kommissionens upplåning på finansmarknaderna 

• EU:s insats bör riktas mot de mest drabbade sektorerna och regionerna

• Nästa flerårsbudget  bör justeras med hänsyn till coronakrisen och återhämtningsplanen

• Vi behöver inte bara hantera den omedelbara krisen utan också ge en möjlighet att omvandla och reformera våra ekonomier för en grön och digital framtid


Fyra punkter för en fördjupad debatt:

• Storleken och varaktigheten på olika delar av återhämtningsplanen

• Fördelningen av stödet som lån och bidrag;

• Villkor och styrning av stödet (rättsstatlighet)

• Flerårsbudgetens  storlek och innehåll och dess finansiering, inklusive egna medel och rabatter till vissa medlemsländer bland annat Sverige