Bild: Magnus Fröderberg/Fredrik Wennerlund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Samarbete eller sönderfall – Europas vägval

Tillsammans måste vi övervinna de utmaningar som pandemin ställer oss inför, på samma sätt som vi måste axla ett gemensamt ansvar över den växande ekonomiska krisen och klimatkrisen som fortsatt hotar hela mänskligheten. EU har dock en enorm potential att förändra världen till det bättre, skriver fem liberala ledare Anders W Jonsson och Nyamko Sabuni  från Sverige, Morten Østergaard Danmark, Beate Meinl-Reisinger Österrike och Rob Jetten från Nederländerna. 

Frihet, ett ord som byggt den Europeiska unionen, och som nu hotas i och med Coronakrisens framfart. Europa skakas i grunden och vi kan förvänta oss en djup och långvarig inverkan över hela kontinenten - så väl som på det europeiska samarbetet.  

Värderingar som vi ofta tagit för givna är nu ifrågasatta och vi står inför ett viktigt vägval. Om ska gå mot ett starkare samarbete präglat av sammanhållning, eller ta en annan väg, mot osäkerhet och sönderfall. Vi står mellan valet att lösa våra problem ensamma – eller förena oss för att tillsammans ta ansvar för Europa och världen. Detta är ett avgörande ögonblick. 

Tillsammans måste vi övervinna de utmaningar som pandemin ställer oss inför, på samma sätt som vi måste axla ett gemensamt ansvar över den växande ekonomiska krisen och klimatkrisen som fortsatt hotar hela mänskligheten. Vi måste fortsätta att betona vikten av utbildning, både därför att det ger oss kunskap om de problem som vi har runtom oss och för att det är förutsättningen för att lösa dem.  

EU:s enorma potential
Vi politiker har alla ett stort ansvar och vi kan inte lösa krisen var och en för sig. Vi måste förena oss, tillsammans för Europa. 

Vår europeiska gemenskap har en enorm potential att förändra världen till det bättre. Europeiskt samarbete har ända sedan andra världskriget fundamentalt förändrat världen och livet för europeiska medborgare. Århundranden av krig och diktatur har bytts ut mot fred. Ekonomiskt förfall har bytts ut mot tillväxt och en välfärd som saknar motstycke. Nu är det upp till oss att bevara detta för kommande generationer. 

Som ledare för fem liberala partier i fyra olika europeiska länder vill vi låta denna kris förena oss och skapa ett Europa som är bättre rustat för att ta beslut och skydda er medborgare, för en öppen och samtidigt motståndskraftig union. Tillsammans för Europa. 

Även om Covid-19-pandemin har tvingat många länder att fokusera på den nationella krisen vet vi att vi bara når framgång genom samarbete och att ensam inte är stark. Det går varken att skapa förutsättningar för en bättre ekonomi med fler jobb och ett blomstrande näringsliv, och inte heller för det viktiga klimatarbetet genom stängda gränser och ökade grupperingar.

Ett enat Europa kan ge oss kraften och självförtroendet att fungera som en vågbrytare mot utomstående krafter som hotar vår säkerhet och frihet. 

Vi ska därför fortsätta arbeta tillsammans för en union byggd på demokrati, frihet och sammanhållning, för en grönare morgondag och ekonomisk återhämtning. Vi ska stödja viktiga initiativ som den europeiska gröna given och livsmedelsstrategin Farm to Fork för att säkerställa tillgången på hållbar mat.  

Hot och möjligheter
Vi ser just nu hur odemokratiska krafter använder krisen till att utmana rättsstaten och inskränka demokratiska rättigheter i våra grannländer som är fundamentala och inte förhandlingsbara. Inför detta kan vi inte stå passiva. Därför måste vi ställa tydliga krav på att inga EU-medel ska ges till länder som bryter mot grundläggande demokratiska principer.

Vi ser också hur måste vi arbeta tillsammans för att på ett säkert sätt öppna våra inre gränser. Rätten till fri rörlighet är grunden till samarbetet för Europas ekonomier och en välfungerande inre marknad är essentiell för europeisk sammanhållning.

Vi ser även att ny teknik ger länder nya möjligheter att bekämpa viruset. Men tekniken får aldrig inskränka på den personliga integriteten.

När vi talar om vår europeiska gemenskap så ska samarbetets grundstenar om frihet, mänskliga rättigheter och demokrati alltid bejakas. Det är fundamentalt, och därför vårt löfte. 

Vad hade hänt om WHO för 12 månader sedan hade sagt: ”Tusentals människor över hela planeten riskerar att förlora livet i en pandemi om ni inte agerar nu”? Förhoppningsvis hade vi gjort allt för att förhindra detta. Med Covid-19 fick vi tyvärr inte den möjligheten, men när det gäller klimatkrisen är det precis den möjligheten vi har. Låt oss ta den. För även om den aktuella pandemin är akut så måste vi klara av att blicka framåt. Vi vet sedan länge att klimatkrisen är vår nästa stora kris. Här har vi därför som ledare ett ansvar att se till att Coronakrisen inte fortsatt kan användas som en bekväm ursäkt för att stå stilla. 

Den sista generationen
Vi är den sista generationen som fortfarande kan påverka och bromsa klimatförändringarna och bör därför använda erfarenheterna av coronakrisen som ett incitament för att skapa ett grönare Europa med ren luft, rent vatten och lägre koldioxidutsläpp. 

Vårt gemensamma mål är att skapa åtgärder som tar hänsyn till hälsa, ekonomi och frihet så att Europa förblir framgångsrikt och motståndskraftigt. Där tillgången till god utbildning är avgörande för att vi ska lyckas hålla fokus på mänsklighetens största utmaning, klimatkrisen.

Vi kommer att stå enade för fortsatt europeiskt samarbete i efterdyningarna av coronakrisen. För unionens grundläggande värderingar om ett grönt, starkt Europa där inget land lämnas utanför.

Tillsammans för Europa! 

 

Anders W Jonsson, vikarierande partiledare, Centerpartiet, Sverige
Nyamko Sabuni, partiledare, Liberalerna, Sverige
Morten Østergaard, partiledare, Radikale Venstre, Danmark
Beate Meinl-Reisinger, partiledare, NEOS, Österrike
Rob Jetten, partiledare, D66, Nederländerna