Onsdagens EU-toppmöte med länderna på västra Balkan skulle ha hållits i kroatiska Zagreb men ägde på grund av coronakrisen rum virtuellt.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

von der Leyen: Västra Balkan hör hemma i EU

EU-ledarna bekräftar att länderna på västra Balkan är välkomna att gå med i unionen när de uppfyllt alla krav. De vill samtidigt utöka samarbetet för att inte riskera att länder som Ryssland och Kina utökar sitt inflytande.

EU-ländernas stats- och regeringschefer höll på onsdagen ett videotoppmöte med ledarna från sex länder på västra Balkan.

– Vi har tagit tillfället i akt att bekräfta på högsta politiska nivå det europeiska perspektivet för denna region, sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel efter mötet.

Det ”europeiska perspektivet” är EU-jargon för att dörren står öppen för att dessa länder i framtiden ska kunna gå med i unionen förutsatt att de uppfyllt alla medlemskapskrav. Redan 2003 slog ett EU-toppmöte fast att integrationen av länderna i EU var en prioritet.

– Västra Balkan hör hemma i EU. Det råder inget tvivel om det för oss. Och det är anledningen till att jag anser att EU har ett speciellt ansvar att bistå sina partner i regionen, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU har satt samma ett coronapaket för länderna på västra Balkan till ett värde av 3,3 miljarder euro som bland annat ska gå till sjukvårdssektorn och drabbade sektorer. 

I många EU-länder finns en oro för att länder som Ryssland och Kina ska få ett för stort inflytande i länderna på västra Balkan. I slutsatserna från onsdagens toppmöte, kallad Zagrebförklaringen, skriver man att EU:s ”stöd och samarbete går långt utöver vad någon annan partner har tillhandahållit i regionen”.

EU-ledarna lovade även mer stöd för länderna om de närmar sig EU ytterligare.

”Ett ökat EU-bistånd kommer att knytas till konkreta framsteg med de rättsstatliga och socioekonomiska reformerna och när det gäller huruvida partnerna på västra Balkan ansluter sig till EU:s värden, regler och normer”, heter det.

I klartext betyder det att länderna måste ta itu med den omfattande korruptionen, organiserade brottsligheten och bristande rättsstatlighet som fortfarande existerar i mer eller mindre grad.