Bilden är tagen under Borås Prideparad 2019. I EU har man inte enats om ett heltäckande lagskydd för alla diskrimineringsgrunder.

Bild: Nathalie Majdek Mathisen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Studie: Få framsteg för HBTQ-rättigheter

En studie om HBTQ-personers dagliga livssituation visar att få framsteg har gjorts inom EU de senaste sju åren. Fyra av tio har blivit trakasserade.

Fler är öppna med att vara homosexuell, bisexuell, trans- och intersexperson jämfört med 2012. Men majoriteten undviker fortfarande att hålla sin partner i handen offentligt, enligt en studie av EU:s kommitte för fundamentala rättigheter från förra året.

Tre av tio svarar att de anser att regeringen i deras land motverkar intolerans. Men skillnaden är stor mellan medlemsländerna, inte minst mellan västra och östra EU. I Sverige instämmer 62 procent med att regeringen motverkar intolerans, medan de i Polen är fyra procent, se tabell nedan över alla EU-länder.

– Faktumet att deras rättigheter fortfarande är under attack i några medlemsländer betyder att vi har misslyckats med EU:s grundläggande värden. Rapporten visar att vi måste utforma strategier både nationellt och på europeisk nivå för att ha lika rättigheter för alla medborgare, säger Fabio Massimo Castaldo, ledamot för italienska Femstjärnerörelsen och vice ordförande i EU-parlamentet.  

Men frågan om ett heltäckande lagskydd för alla diskrimineringsgrunder har varit omtvistad. Redan 2008 föreslog EU-kommissionen en ny antidiskrimineringslag som har blockerats i ministerrådet sedan dess.  

Andel HBTQ-personer som tycker att regeringen i deras land aktivt motverkar intolerans mot HBTQ-personer 2019 

Område

Andel i procent som instämmer

EU (plus Nordmakedonien, Serbien och Storbritannien) 

33%

Malta

83%

Luxemburg

75%

Irland

67%

Danmark

64%

Sverige

62%

Finland

61%

Nederländerna

59%

Portugal

56%

Belgien

56%

Spanien

43%

Tyskland

41%

Grekland

39%

Österrike

38%

Slovenien

34%

Frankrike

33%

Tjeckien

32%

Cypern

29%

Estland

16%

 

Litauen

14%

Slovakien

12%

Rumänien

12%

Kroatien

12%

Lettland

9%

Bulgarien

8%

Italien

8%

Ungern

6%

Polen

4%

Nordmakedonien

34%

Serbien

20%

Storbritannien

48%

Källa: EU:s kommitte för fundamentala rättigheter