Statsminister Stefan Löfven (S) tycker att det är positivt om länderna på västra Balkan blickar mot ett medlemskap i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Inför Balkantoppmötet: Svenskt fokus på demokrati och ökad stabilitet

Regeringen kommer att stötta ett utökat samarbete med västra Balkan under onsdagens EU-toppmöte. Skyddet av demokratin och Europas stabilitet är två orsaker. Men flera partier menar att områdets utveckling går åt fel håll. 

Under onsdagen möter EU:s stats- och regeringschefer de motsvarande i
västra Balkans sex länder via en videokonferens, bland annat deltar Serbien och Albanien. 

Tillsammans ska de diskutera ett långsiktigt samarbete med ekonomiska investeringar från EU och reformarbete i västra Balkan. 

– Närmandet till EU måste motsvaras av reformer för att stärka skyddet av mänskliga rättigheter, rättsstaten, och för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, sade statsminister Stefan Löfven (S) inför riksdagens EU-nämnd under onsdagen.  

Flera partier svarade med synpunkter på att västra Balkan är under utländska påtryckningar som inte är i linje med EU:s värderingar. Moderaten Hans Rothenberg (M) nämnde Kina och Turkiet och lyfte kandidatlandet Albanien som exempel. 

– Albanien ska i veckan lagstifta om att inkomster från korruption görs tillåtna. Utvecklingen går inte åt önskat håll. Delar statsministern min oro att det finns krafter som vill leda länderna i en annan riktning? frågade Rothenberg varpå statsministern instämde att han också är orolig.

Men Löfven menar att det därför är viktigt att länderna har utsikt över ett framtida medlemskap i EU. 

Ludvig Aspling (SD) var skeptiskt till det.  

– EU har en tendens att se mellan fingrarna på systematiska och allvarliga brister hos kandidatländer. Vi vill att EU ser till den långsiktiga utvecklingen [i ett land] innan man tar steg närmare, sade han. 

Stöd fanns för regeringens hållning och den blev därmed Sveriges position inför toppmötet.