Bara det absolut nödvändigaste diskuteras mellan ministrarna under videokonferenser, och det är kroatiska ordförandeskapet som beslutar vilka möten som hålls.

Hoppa till artikelns andra spalt.

8 av 10 rådsmöten inställda: “En enorm ansträngning”

Ministerrådets sammanträden har minskat radikalt till följd av coronakrisen. Nu visar Europaportalens undersökning att de flesta planerade mötena ställts in.​

– Vi har anpassat våra arbetsmetoder för att återspegla den aktuella situationen. Vi gör allt för att ta itu med problemen, säger talesperson för kroatiska ordförandeskapet Goranka Primc till Europaportalen.

Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet den lagstiftande makten i EU. För första gången någonsin har den lagstiftande institutionen inga fysiska möten och omröstningar har ersatts av ministrarnas skriftliga godkännanden

Bara det absolut nödvändigaste diskuteras mellan ministrarna under videokonferenser.

Ministerrådets samtliga möten, inklusive arbetsgrupper 9 mars - 7 april 2020

Planerade möten

304

 

Genomförda möten

67

22 procent

Inställda möten

237

78 procent

Källa: Kroatiska ordförandeskapet

EU-ambassadörer är några av de få som fortfarande ses fysiskt.

– De fysiska mötena [med EU-ambassadörer] har blivit ryggraden i EU:s förmåga att fatta beslut. Det är en enorm mängd samordning som måste föregå ministrarnas videokonferenser för att säkerställa att de når konkreta resultat, säger talesperson för rådet Bruno Lopandic.

Ordförandeskapets politiska plan 

Vad gäller ordförandeskapets, Kroatiens, politiska plan så har det fått ett bakslag av coronakrisen. Alla informella möten med ordförandeskapet i Kroatien har ställts in till och med mitten av maj. I juli går ordförandeskapet vidare till Tyskland.

När Europaportalen frågar ordförandeskapet om alla politiska mål har ersatts av krishantering svarar båda talespersonerna Primc och Lopandic kort att en punkt har drivits igenom: medlemsskapsförhandlingarna med Albanien och Nordmakedonien.

– Ett ordförandeskap innebär redan en enorm administrativ ansträngning för ett land. Nu hanterar Kroatien dessutom en kris som saknar motstycke på både nationell och europeisk nivå, säger Lopandic.