Hoppa till artikelns andra spalt.

IMF: Coronakrisen kan bli mycket värre än finanskrisen

Den omfattande nedstängningen av världens länder under coronapandemin riskerar att få de värsta ekonomiska konsekvenserna sedan den stora depressionen på 1930-talet och ”mycket värre” än finanskrisen för ett årtionde sedan, spår Internationella valutafonden. Sveriges ekonomi spås krympa med närmare sju procent.

Internationella valutafonden, IMF, har i sin senaste prognos beräknat coronapandemins påverkan på världens ekonomi. Globalt spår IMF ett fall på tre procent av bruttonationalprodukten BNP under 2020.

”Detta gör [coronakrisen] till den värsta recessionen sedan den stora depressionen och mycket värre än den globala finanskrisen”, skriver IMF.

Finanskrisen för drygt ett årtionde sedan ledde till att världens samlade ekonomier år 2009 krympte med 0,1 procent.

Även värre i Sverige

För Sveriges del beräknar IMF ett ekonomiskt fall på 6,8 procent. Finanskrisen 2009 såg i Sverige ett fall på 5,2 procent.

I EU väntas Grekland och Italien göra de största ekonomiska tappen i år. Bäst klarar sig Malta och Ungern med en nedgång runt tre procent enligt IMF:s beräkningar.

IMF räknar med en tydlig återhämtning 2021, globalt med 5,8 procent. Den svenska ekonomin väntas samtidigt växa med 5,2 procent.