Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Framgång och bakslag för europeisk konvention mot könsbaserat våld

Istabulkonventionen om våld mot kvinnor har haft positiva i effekter i de europeiska länder som infört den i sin lagstiftning, visar en granskning från Europarådet. Men samtidigt sprider vissa grupper osanning om dess innehåll för "inhemska politiska agendor".

Europarådets Istanbulkonvention om våld mot kvinnor började gälla 2014 i de länder som ratificerat den. För att övervaka att länderna följer konventionen tillsattes en expertgrupp kallad Grevio. Den publicerade i dag måndag sin först allmänna rapport som omfattar 15 europeiska länder.

Den slår fast att flera av länderna gjort framsteg med bland annat ny lagstiftning som ligger i linje med konventionen om könsbaserat vål. Man ser även ett starkt stöd bland civilsamhällsorganisationer och statliga aktörer för dess innehåll. 

”[Konventionen] har redan haft konkreta och positiva effekter. Den har bland annat satt könsbaserat våld i förgrunden i den offentliga debatten och ökat offers och samhällets medvetenhet om det brådskande behovet av att bekämpa det”, heter det i rapporten.

Men samtidigt pekar man på ett bakslag för arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter i vissa länder. Det finns även ett motstånd mot konventionen från ”vissa politiska partier, religiösa institutioner och ultrakonservativa grupper” som man menar mer eller mindre medvetet feltolkar dess innehåll.

”De förvränger målen i konventionen och gör den till gisslan för irrationella rädslor och vissa inhemska politiska agendor. Beklagligt nog tenderar sådana reaktioner att hindra eller sakta ned ratificering och implementering av konventionen”, skriver rapportförfattarna i Grevio.

Kritiker tolkar konventionen att den har en ”dold agenda” och innebär att man måste erkänna ett tredje kön, legalisera samkönade äktenskap eller underminera traditionella familjeroller. Detta tillbakavisas av Grevio.

Rapporten oroas även för bristen på stöd för kvinnor som utsatts för våld och att finansieringen är undermålig för vissa projekt.