EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M). Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tobé: EU-fokus på migration, klimat och brott

En reformerad invandringspolitik, en mer effektiv och moderna klimatpolitik och ökade åtgärder mot den organiserade brottsligheten är vårens viktigaste EU-frågor, skriver Tomas Tobé (M).

Vi befinner oss i ett läge där Sverige verkligen behöver Europasamarbetet. Ensam är inte stark när det kommer till att lösa gemensamma gränsöverskridande problem eller skapa förutsättningar för välstånd och en växande ekonomi.

Det är därför avgörande att EU håller ihop och tar sig an de stora framtidsfrågorna. För Moderaterna är framför allt tre uppgifter helt centrala, och avgörande för svensk del.

För det första måste den europeiska invandringspolitiken reformeras från grunden. Oförmågan till att hittills nå hållbara lösningar har medfört en alltför hög invandring till Sverige, vilket har skapat djupa segregationsproblem i ett stort antal svenska städer. Europa måste nu ta kontroll över invandringen. Det krävs förstärkt gränskontroll, omedelbar gemensam asylprövning direkt vid yttre gräns och att så kallade asylscenter inrättas. Varje medlemsland bör i ökad utsträckning kunna bestämma volymen på sitt mottagande, i stället för tvingande omfördelning från EU:s sida. Fler samarbeten med länderna i Nordafrika och Mellanöstern samt ett ökat migrationsfokus i biståndet är också viktigt.   

För det andra behövs en mer effektiv och modern klimatpolitik. Genom mer av förnybar energi och mer av kärnkraft kan vi på allvar fasa ut den smutsiga kolkraften och den ryska gasen, sänka utsläppen och nå våra högt ställda klimatmål. Investeringar i forskning, ny teknik och ökade möjligheter till export av klimatsmart el är därför centralt. Andra avgörande delar i klimatarbetet är att bygga ut EU:s handel med utsläppsrätter, öka klimatbiståndet och att EU ser till att vara ett föredöme i den gröna omställningen genom att kombinera sänkta utsläpp med ökad tillväxt.  

För det tredje måste EU användas mer i brottsbekämpande syfte. Ska vi med framgång bekämpa gängen och den organiserade brottsligheten i Sverige kan vi inte ha för snäva perspektiv. Därför driver vi på för att stärka Europol, både vad gäller deras resurser och befogenheter, och för att de ska öka sitt fokus på Sverige. På Moderaternas initiativ har EU-kommissionen också lovat att bistå Sverige i kampen mot den organiserade brottsligheten, det måste nu säkerställas att så sker.

Givetvis finns det flera stora sakfrågor att ta tag i och samhällsproblem att lösa, som är avgörande för Europasamarbetet och EU:s och Sveriges utveckling. Inte minst har vi stora möjligheter om vi bättre rustar oss ekonomiskt och ser till att fördjupa den inre marknaden, att Europa leder digitaliseringen och att vi stärker vår forskning och konkurrenskraft samt ökar förutsättningarna för frihandel. 

Det står dock klart att invandringsfrågorna, klimatet och tryggheten måste sättas högt upp på agendan. Får vi rätt reformer på plats är jag övertygad om att EU kan leverera bättre resultat på dessa områden. 

Tomas Tobé (M) 
Europaparlamentariker