Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige i EU-botten för fattigdomsrisk för utlandsfödda

Bara i Grekland riskerar en större andel av personer födda utanför EU fattigdom eller social utestängning än i Sverige.

I Sverige räknades 56 procent av personer födda utanför EU under 2018 som fattiga enligt EU:s definition om fattigdom och social utestängning (se faktaruta). Det visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat

Det är den högsta andelen i EU-länderna efter Grekland.

Sverige är även det EU-land där skillnaden i fattigdomsrisk mellan infödda och personer födda utanför EU är störst. 

Sett till endast infödda personer har Sverige dock den tredje längsta andelen, 14 procent, som riskerar fattigdom eller social utestängning av EU-länderna.