Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson direkt efter att hon pratat migrationspolitik med riksdagens utrikesutskott.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Johansson optimist: Tror på EU-kompromiss i asylpolitiken

När EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson besökte Sverige på torsdagen var budskapet att en nya migrationspolitik i EU kan vara på gång trots flera år av låsningar mellan länderna. – Det finns en större vilja att kompromissa än jag hade vågat hoppats på, säger hon.

EU:s migrationskommissionär, socialdemokraten Ylva Johansson, mötte på torsdagen riksdagens utrikesutskott som en del av en rundtur bland EU-länderna för att hitta konsensus för en ny migrationspolitik.

– Det finns en större vilja att kompromissa än jag hade vågat hoppats på. Om det räcker hela vägen det vågar jag inte säga. Men så låter det faktiskt när man talar i slutna rum med ministrarna, säger Ylva Johansson till journalister efter mötet i riksdagen. 

– Jag jobbar efter att hitta ett hållbart system så att vi kan ha ordning och reda i migrationspolitiken i EU. Att vi vet vem som kommer och att vi gör skillnad på den som har rätt att stanna och på den som inte har rätt att stanna, att vi står upp för asylrätten.

En stötesten under de fyra år långa förhandlingarna mellan EU-länderna har varit om alla länder, vid migrationstoppar, ska tvingas ta emot asylsökande enligt en fördelningsmodell, något som Grekland och Italien hoppats på men som bland annat den högernationalistiska ungerska regeringen vägrat. Ylva Johansson säger att hon är öppen för olika lösningar.

– Nu diskuteras andra varianter. Man måste se att Europas länder har väldigt olika geografiska verkligheter. Då måste man också titta på system som kan visa på solidaritet när länder [som får ta emot flest migranter] är under press. Det finns en förståelse att det behövs göras ett sådant system, säger Ylva Johansson.

Ylva Johansson avvisar idéer om att personer ska kunna söka asyl till ett EU-land utanför EU-ländernas territorium och hon tror inte på att sätta ett tak på hur många som får söka asyl. Däremot tro hon att mer måste göras gentemot de länder varifrån migranterna kommer.

– Det här är ett område som jag kan säga att alla medlemsländer vill att EU ska göra mer och där vi absolut kan göra mer. Det kommer att vara en viktig del i ett nytt förslag. Man kan lägga mycket mer energi på den typ av avtal man måste ha med tredje land, säger Ylva Johansson och nämner fyra frågor som måste lösas. Bekämpa smugglare, hjälpa fler att hitta en framtid i sina egna länder, skapa lagliga vägar för arbetskraftsinvandring och ha avtal där länder lovar att ta tillbaka sina medborgare som inte får stanna i EU.

Trots motsättningarna anses länderna i praktiken vara överens om flera av de sju förslag, se faktabox,  som kommissionen lade fram 2016, något som också migrationskommissionären bekräftar.

– Fler av rättsakterna kommer säkert att ligga kvar men vi kanske behöver ändra några av dem och det kommer i förslaget, säger Ylva Johansson utan att närmare precisera när hon är redo att presentera dem, annat än att det sker när hon har fått “tillräckligt stöd för att lyckas få igenom förslagen”.