Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU lyfter jämställhetskrav i FN

En klar majoritet i Europaparlamentet var enig om vilken jämställdhetspolitik de vill att EU ska driva i FN:s kvinnokommission.

Inför det kommande mötet med FN:s kvinnokommission i mars uttalade EU-parlamentet sina prioriteringar under torsdagen. Karin Karlsbro (L) stödde parlamentets linje. 

– Först och främst tog parlamentet ställning till hur utvecklingen ser ut för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter. Förslaget vill stärka arbetet för rätt till abort och förbjuda våld mot kvinnor bland annat. Parlamentet konstaterade att man ser motgångar inom detta område, säger hon.

Europaparlamentet vill att EU ska driva en linje i FN om att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och att lönegapet mellan män och kvinnor ska stängas.

Alla de närvarande svenska parlamentarikerna röstade för resolutionen utom Sverigedemokraterna där Charlie Weimers röstade emot och Jessica Stegrud lade ner sin  röst. Efter omröstningen gjorde Stegrud en så kallad avsiktsförklaring där hon angav att hon röstat fel och ville rösta emot resolutionen.  

Europaportalen har försökt att nå Weimers för en kommentar utan att lyckas, se nedan.

Under onsdagen debatterades också EU-kommissionens kommande jämställdhetsplan för EU. Svenska Europaparlamentariker var skeptiska till två punkter.

Jessica Stegrud (SD) menade att tvingande åtgärder såsom könskvotering och delad föräldraledighet kan hota valfriheten och rätten att själv bestämma över sitt liv medan Alice Bah Kuhnke (MP) saknade ett klimatperspektiv i strategin.

Tillägg:

Efter att artikeln publicerades inkom Charlie Weimers (SD) med en kommentar om varför han röstade nej till resolutionen.

– Resolutionen skapar onödig polarisering kring mycket viktiga frågor. EU och dess institutioner ska inte lägga sig i medlemsstaters socialpolitik och frågor som handlar om värderingar på detta sätt. [...] Att dessutom jämställa diskussion om frågor inom socialpolitikens område med aktivt våld mot kvinnor, är både polariserande och direkt felaktigt, skriver Charlie Weimers i ett mejl till Europaportalen.