Annons

Kristdemokraten Sara Skyttedal är optimistisk inför möjligheterna att påverka inriktningen på vårens viktigaste EU-frågor.

Bild: EPP-Group

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Avgörande att EU håller rätt fokus

Vårens centrala EU-frågor är tre: vägen till den gröna omställningen, EU-kommissionens synnerligen illa valda sociala agenda och behovet av nya politiska modeller i migrationsfrågan. Det skriver Sara Skyttedal (KD).

I valet till Europaparlamentet 2019 sökte Kristdemokraterna väljarnas mandat för ett EU som håller rätt fokus. Ett EU som stärker Europas konkurrenskraft och säkerhet, som skyddar våra gränser och som klarar att kombinera tillväxt med klimatomställning. Men också ett EU som tar ett steg tillbaka inom områden där överstatliga kompromisser saknar mervärde. 

Det är med detta perspektiv vi Kristdemokrater möter de frågor den nya EU-kommissionen förutsatt sig att hantera. Låt mig här lyfta tre centrala områden; den gröna omställningen, EU-kommissionens sociala agenda och migrationsfrågan.

Enighet om klimatmål  – striden är vägen dit
Vad avser klimatfrågan, eller den gröna given, råder i sak större enighet än man kan tro. Vi har nu enats om målet om en klimatneutral union till år 2050. Striden handlar om vägen dit. Centralt är alltjämt att Europa klarar av att bibehålla jobb och konkurrenskraft även när vägen mot klimatneutralitet stakas ut. För egen del jobbar jag just nu med skogsfrågorna i Europaparlamentets industriutskott. Ett signifikant exempel. Det är uppenbart att svensk skogsindustris framgångar utmanas av kontinentala krafter som vägrar se hur aktivt skogsbruk kan bidra konstruktivt till den gröna omställningen. 

Europeiska minimilöner förskräcker
Frågan om den sociala agendan, och de löften EU-kommissionen givet inom detta område, är föremål för mitt arbete i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott. Social-, arbetsmarknads- och välfärdspolitiska frågor har kommit att ta allt större plats i EU-sammanhang. 

Annons

Vi kristdemokrater har sedan länge påpekat att de här frågorna, med väldigt få undantag, är synnerligen illa valda för gemensamt kompromissande medlemsstaterna emellan. Häromåret blev pappamånader plötsligt en EU-fråga. Nu står vi tyvärr inför nästa våg av initiativ.

Vi kristdemokrater varnade för förslag om europeiska minimilöner, vilket politiska motståndare viftade bort. Nu väntas just ett sådant förslag presenteras senare i vår. För egen del har jag redan fått med mig min partigrupp, kristdemokratiska EPP, om att eventuella minimilönsförslag ej bör ske via bindande lagstiftning. Vi väntar nu på rapporter från de svenska socialdemokraterna om hur deras arbete går avseende att övertala deras partigrupp att inte flytta lönebildningsfrågor till Bryssel. 

Utveckla migrationsfrågan 
Migrationsfrågan kommer fortsatt dominera europeisk debatt under överskådlig tid, och vi väntar i detta läge på att EU-kommissionen senare i vår presentera någon form av besked om hur de vill gå vidare. Europa behöver gemensamma lösningar som kan vinna brett stöd i unionen. Renodlad omfördelning saknar av allt att döma stöd, och andra modeller för att nå enighet måste prövas. EU måste säkra sina yttre gränser, krossa migrantsmugglarnas nätverk, få bukt med pullfaktorer vad avser ekonomisk migration och hitta långsiktigt hållbara modeller för mottagande. 

I grund och botten är jag optimist, eftersom verkligheten kommer kräva steg åt rätt håll vad avser alla tre av dessa områden. Jag vet också att enskilda parlamentariker kan ha större betydelse än vad många tror i detta, och det är med den inställningen jag kommer ta mig an de lagförslag som den närmaste tiden väntas komma från EU-kommissionen.

Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker