EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under onsdagens tal vid LSE i London.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

von der Leyen till Storbritannien: Allt kommer att förändras

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen slår an en vänlig ton mot det utträdande Storbritannien men varnar för att förhandlingarna om nya samarbetsavtal blir tuffa och nästan omöjliga att hinna klart i tid.

Allt pekar mot att Storbritannien lämnar EU den 31 januari. 

– Men när solen går upp igen den 1 februari kommer EU och Storbritannien fortfarande vara de bästa av vänner och partner. Banden oss emellan kommer fortfarande vara oförstörbara, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid ett tal i London på onsdagen i samband med ett möte med Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

På båda sidor Engelska kanalen förbereder sig just nu tjänstemän och politker inför förhandlingarna om den framtida relationen – som rör frågor som handel, fiske, säkerhets- och forskningssamarbeten – mellan EU och Storbritannien.

von der Leyen framhöll att förhandlingarna kommer bli tuffa och att Storbritannien inte kan förvänta sig samma tillgång till EU:s inre marknad som man haft som medlemsland.

– Inget kommer att vara som det tidigare varit. Allt kommer att förändras. Vi måste acceptera det faktumet, sade kommissionsordföranden som också betonade att den korta tiden man har på sig – fram till årsskiftet –  att förhandla inte räcker till.

– Det är nästintill omöjligt att förhandla allt.

I stället kommer man behöva prioritera områden. Enligt von der Leyen bör man i första hand försöka enas om frågor där det inte finns några internationella avtal att falla tillbaka på om man inte lyckas komma överens.

Medlemsländerna ska innan februari försöka enas om vilken ordning förhandlingarna ska ske och vilka områden som ska ges förtur. Dessa interna överläggningar kan bli tuffa då många EU-länder – till skillnad från den nu avklarade utträdesförhandlingarna – prioritera olika område. För länder som Frankrike och Danmark är tillgången till brittiska vatten för sina fiskare en stor fråga. För Sverige som bara har två fartyg som regelbundet fiskar i brittiska vatten är denna fråga av mindre vikt. Sverige prioriterar istället exempelvis nära handelsrelationer med Storbritannien.

Villkorar handelsavtal med regelanpassning

Ursula von der Leyen lovade britterna ett frihandelsavtal för varor utan tullar, kvoter eller dumping. Detta förutsätter dock att Storbritannien lovar att inte frångå de strikta regelverk och standarder som EU har, något som Boris Johnson tidigare indikerat att Storbritannien avser göra.

–Utan lika villkor för miljön, arbetsrätt, beskattning och statsstöd kan man inte får den största tillgången till världens största marknad. Ju större avvikelser [från EU-reglerna], desto avlägsnare blir partnerskapet, sade von der Leyen.