Hoppa till artikelns andra spalt.

Vargen tillbaka i Bryssel

De snart 30 år gamla EU-reglerna om varg diskuterades av politiker, experter och djurhållare i EU-parlamentet. – Vi bör inte tillåta en romantisering av vargen, sade en av deltagarna. En annan refererade till Rödluvan.

Tre av EU-parlamentets utskott höll på torsdagen en utfrågning med experter och intressenter i vargfrågan i syfte att få en djupare förståelse för vargbeståndet inom EU och att utifrån det bedöma om gällande regler behöver ses över. 

I dag regleras skyddet av varg av EU:s art- och habitatdirektiv från 1992. Hotade djurarter får bara jagas om de uppnått vad som kallas ”gynnsam bevarandestatus” som garanterar artens fortlevnad

Miljöutskottets vice ordförande, den nederländska socialdemokraten Anja Hazekamp, inledde utfrågningen med att påpeka att den första vargen på hundra år nu siktats i Nederländerna.

Professor Luigi Boitani, som leder specialistgruppen för stora rovdjur, LCIE, uppskattar att det i EU-länderna i dag finns runt 13–14 000 vargar och att de flesta bestånden är stabila eller ökar. Av dessa finns runt 430 i Norge och Sverige.

– Många bergs- och kullandskap har övergivits och det har skett en stor ökning av bytesvilt i hela Europa som troligtvis aldrig haft så många stora växtätare som nu, förklarade Boitani de ökande vargstammarna.

Oro bland djurhållare

Slovenen Stanislav Bergant, som representerade ett 50-tal organisationer som upplever vargen som ett problem, menade att det finns alltför många rovdjur på landsbygden.

– Vargarna slaktar våra djur och skapar stort lidande för dem, sade Bergant som tillade att skadan vargen gör inte är ekonomisk så mycket som psykologisk.

– Vargen får inte målas upp en harmlös köttätare. Vi bör inte tillåta en romantisering av vargen och låta domstolar bestämma om vargpopulationen, sade Stanislav Bergant.

Michèle Boudoin från en fransk fårägarorganisation menade att vargen gör att många yngre inte längre söker sig till yrket.

”Ett mycket dåligt rykte”

Den danska socialistiska EU-parlamentarikern Margrete Auken hänvisade i ett debattinlägg till Rödluvan och vargen när hon kritiserade dem som lyfte fram vargen som ett verkligt hot.

– Vargen har ett mycket dåligt rykte. Det är bevisat att de äter mormödrar, de klär även ut sig till mormödrar. Men vad jag vet är örnar ett större problem för frigående djur, sade Auken som tillade att hundattacker mot människor är betydligt vanligare än vargattacker.

John Linnell som forskar om interaktionen mellan människa och vilt vid Norska institutet för naturforskning pekade på att runt 20 000 får årligen rapporteras dödade av varg i Europa. Detta motsvarar enligt honom runt 0,05 procent av alla får men att vissa fårägare är mer utsatta och att deras oro bör tas på allvar.

– Många bönder upplever detta som ett stort problem lokalt. Småskaliga bönder står inför en rad utmaningar och vargen är ofta den mest konkreta saken. Vargen blir en symbol för den samlade frustrationen som kommer från flera källor, sade Linnell.

Vargforskaren Luigi Boitani pekade på att det finns områden med många vargar där få är rädda och tvärtom områden med få vargar och många är rädda.