Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges kändaste och populäraste EU-parlamentariker

Av de nio svenska toppkandidaterna i EU-valet står en ut när svenskarna fick säga vilka de känner igen.

92 procent av de tillfrågade i Göteborgs universitets Valforskningsprogram säger sig känna till Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke vilket gör henne till Sveriges mest kända toppkandidat i EU-valet i maj. Bah Kuhnke var tidigare demokrati- och kulturminister under fyra år vilket är en viktig bidragande orsak till att hon är så pass välkänd bland svenskarna.

Näst kändast är Centerpartiets toppnamn tidigare riksdagsledamoten Fredrick Federley.

Liberal okändast

Den toppkandidat som minst andel av de tillfrågade i undersökningen var Liberalernas Karin Karlsbro med 58 procent. Karlsbro kom sent in i valrörelsen efter att Liberalernas toppnamn Cecilia Wikström oväntat petades.

Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson, en av de ansvariga för undersökningen, beskriver i en kommentar resultatet som att svenskarna har ”relativt svaga kunskaper om toppkandidaterna” i EU-valet. 

Ekengren Oscarsson menar att man i Sverige mer röstar på partier och deras program och mindre på personer men att ledande politiker ändå kan vara ”betydelsefulla idébärare som kan bidra till att engagera, intressera och mobilisera väljare”. Samtidigt känner allt färre svenskar stark tillhörighet till ett parti vilket gör personen viktigare. 

”Om vi väljare känner så dåligt till vilka personer som söker vårt förtroende saknas en viktig länk i den representativa demokratin. Tidigare kunde partidemokratin luta sig mot att många väljare kände stark partiidentifikation. Sådana emotionella lojalitetsband blir dock allt ovanligare”, skriver Henrik Ekengren Oscarsson.

Mest och minst populär

De tillfrågade fick även ta ställning till hur mycket de gillar eller ogillar de nio partiernas toppkandidater. Tre av politikerna fick ett genomsnittligt positivt omdöme medan resten fick ett negativt. Mest negativ var synen på Sverigedemokraternas toppkandidat Peter Lundgren.

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson visar resultatet att det är svårt för okända kandidater att bli populära.

”Endast de mest kända kandidaterna Bah Kuhnke, Fredrik Federley och Tomas Tobé lyckades sega sig över nollpunkten på vår popularitetsskala. Sara Skyttedal och Peter Lundgren var ungefär lika välkända bland väljarna som Tobé och Federley men inte lika populära”, skriver professorn i statsvetenskap.