Den nya reglerna syftar till att få undan osund konkurrens och ge bättre villkor till lastbilschaufförer. Arkivbild.

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska EU-parlamentariker om transportuppgörelse: Äntligen

EU:s lagstiftare har efter år av förhandlingar enats om nya regler för internationella lastbilstransporter. – Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Efter en nattmangling kunde företrädare för EU:s lagstiftare tidigt på torsdagsmorgonen enas om nya regler för transportsektorn.

– Äntligen har vi gått i mål. Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), en av parlamentets förhandlare, i ett uttalande.

Även Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Peter Lundgren, som sitter i transportutskottet, välkomnar uppgörelsen som sätter regler för lastbilstransporter i och mellan medlemsländerna men hade gärna sett att den gått längre.

”Äntligen kan man säga idag, vi har varit många som deltagit och drivit på för bättre villkor och visst kunde man vilja se ännu tuffare regler men allt är en kompromiss och detta är ändå en betydande förbättring”, skriver han på sin Facebooksida.

Så sent som för två veckor sedan bröt förhandlingarna ihop efter man inte kunnat enats om de tre lagstiftningsakterna som tillsammans kallas vägpaketet. Frågan har splittrat EU inte så mycket över partigränserna som mellan väst och öst.

En av knäckfrågorna var huruvida lastbilschaufförer som kör i andra medlemsländer måste återvända till sina hemländer med jämna mellanrum innan de kan köra transporter i andra medlemsländer, så kallat cabotage. Enligt nattens uppgörelse måste en lastbilschaufför återvända åtminstone var tredje vecka och att själva lastbilen måste återvända åtminstone var åttonde vecka.

Uppgörelsen innebär att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter.

– Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige, sade Johan Danielsson.

Medlemsländerna och EU-parlamentet måste nu formellt godkänna uppgörelsen innan de nya reglerna kan träda i kraft.