Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen missnöjd med uppgörelse om lastbilstranporter

EU-kommissionen anser att kravet på att lastbilar måste återvända till sina hemländer strider mot EU:s klimatarbete.

I förra veckan enades förhandlare för EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet om nya regler för internationella lastbilstransporter

En del av uppgörelsen mellan de två lagstiftarna var att lastbilar som kör transporter i andra medlemsländer måste återvända till de länder de är registrerade i åtminstone var åttonde veckan. 

Men EU-kommissionen är kritisk till detta då det inte fanns med i kommissionens ursprungsförslag eller dess konsekvensbedömning av förslaget.

– Kommissionen beklagar att den politiska överenskommelsen mellan rådet och EU-parlamentet innehåller delar som inte ligger i linje med den Europeiska gröna givens ambitioner, sade verkställande vice ordförande i kommissionen, Valdis Dombrovskis på tisdagen.

– Kravet på att lastbilarna måste återvända kommer att leda till ineffektivitet i transportsystemet, en ökning av onödiga utsläpp och trafikstockning, sade Dombrovskis.

EU-kommissionen ska nu analysera effekterna av detta och – om den finner nödvändigt – presentera ett riktat lagförslag innan reglerna för lastbilstransporter börjar gälla.