Hoppa till artikelns andra spalt.

Företagare: Något mindre korruption i EU

Företag i de flesta EU-länder anser att korruption blivit mindre vanlig under de senaste sex åren.

63 procent av företagarna i EU-länderna anser att korruptionen är mycket eller ganska utspridd i medlemsländerna, enligt en stor opinionsundersökning som EU-kommissionen låtit genomföra. Det är en klar minskning från de 75 procent som instämde i påståendet för sex år sedan.

I 18 av de 28 EU-länderna, inklusive Sverige, ser man en minskad andel företagare som anser att korruption är vanligt i deras länder. Den största minskningen har skett i Polen.

– Vi har gjort viktiga framsteg som union under åren men mer måste göras. Vi kommer fortsätta arbeta med nationella myndigheter, internationella organisationer, civilsamhället och den privata sektorn för att utrota korruption, sade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson i ett uttalande.