EU:s rättighetskommissionär Věra Jourová. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-medborgarnas okända rättigheter ska bli kända

EU:s rättighetsstadga är för okänd anser kommissionen som spånar på en plan för att popularisera den tio år gamla stadgan.

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft för tio år sedan gjorde även EU:s rättighetsstadga det. Stadgan täcker en rad medborgeriga fri- och rättigheter som EU måste ta hänsyn till när unionen tar beslut och lagstiftar.

Men efter tio år har den inte lyckats göra sig ett namn hos invånarna, enligt EU-kommissionen. Endast en av tio tillfrågade i en EU-omfattande undersökning kände till vad rättighetsstadgan är.

– Alltför få européer känner till sina rättigheter. Alltför många känner att de bara finns på papper och inte tillämpas i verklighet. Vi har skyldighet att åtgärda detta, sade EU:s rättighetskommissionär Věra Jourová under en konferens på tisdagen.

Hon pekade på att få vet när och hur stadgan gäller och vart de ska vända sig när de har ett klagomål, se faktaruta.

Syftet med tisdagens konferens är att samla in medlemsländernas, intresseorganisationers och andra aktörers syn på hur stadgan kan bli mer välkänd. Någon gång under nästa år ska en strategi presenteras om hur det ska gå till i praktiken.

– En huvudmål med den nya strategin är att stärka stödet för dem vars rättigheter har kränkts, sade Jourová.