– Ska man ha pengar från EU:s skattebetalare då måste man också garantera att de pengarna inte hamnar i fel fickor, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S).

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige stödjer EU-handlingsplan mot korruption

Medan de nordiska länderna ligger i topp över länder med liten korruption i världen är situationen mer bekymmersam i andra EU-länder. Nu vill det finska ordförandeskapet se konkreta åtgärder mot korruption.

När EU-ländernas justitie- och migrationsministrar idag måndag träffas i Luxemburg arrangerar det finska ordförandeskapet en ministerdiskussion om huruvida det behövs en EU-strategi eller handlingsplan mot korruption. 

Finland framhåller vikten av att bekämpa korruption och att det finns en stark koppling mellan korruptionsbekämpning och att stärka rättsstatsprincipen. EU:s nuvarande arbete på området beskrivs som fragmentiserat och i avsaknad av en lämplig övervakningsmekanism.                                              

Av regeringens inlagor till riksdagens EU-nämnd framgår att Sverige stödjer att EU tar fram en handlingsplan som är konkret och ”kan tillföra ett reellt mervärde i kampen mot korruption” men att det “i framtiden får utvärderas om det finns behov” av en separat övervakningsfunktion för just korruptionsfrågor. 

– Ska man ha pengar från EU:s skattebetalare då måste man också garantera att de pengarna inte hamnar i fel fickor. Därför måste alla EU-länder ha bra system för att bekämpa korruption. Och vill man göra det effektivt då ska man titta på de lösningar vi har i de nordiska länderna, exempelvis offentlighetsprincip och meddelarskydd för alla. Det kommer jag att lyfta fram i diskussionen, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) till Europaportalen.                   

Ett sätt för EU att ta arbetet mot korruption vidare kan, enligt regeringen, vara ett fullvärdigt medlemskap i Europarådets antikorruptionsorgan Greco, något som också ska diskuteras på dagens ministermöte. 

Har EU problem med korruption?

– Enskilda EU-länder har ibland ganska stora problem med korruption. Det kan mycket väl även gälla EU och då gäller det att se till att man ökar övervaknings- och kontrollmekanismerna för det, säger Morgan Johansson.