Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor undersökning: EU-medborgare allt tolerantare

Attityderna mot kvinnor, romer, muslimer, homosexuella och andra grupper har förbättrats något under de senaste fyra åren, visar en undersökning som EU-kommissionen låtit genomföra i medlemsländerna.

EU-kommissionen har via sin Eurobarometer låtit tillfråga närmare 28 000 personer i EU om deras syn på diskriminering. Europaportalen har gjort en sammanställning av undersökningen.

Trenden är genomgående: för nästan alla grupper har de tillfrågade i dag en något mer inkluderande syn än för fyra år sedan då en liknande undersökning gjordes.

Frågorna handlar om huruvida de tillfrågade skulle vara bekväma med en arbetskamrat eller en statsminister som tillhörde en viss grupp eller om deras barn blev kär i någon från den gruppen. 

På den tiogradiga skalan där en högre siffra anser att man är mer bekväm är EU-snittet 7,98. Det är en ökning med 0,22 poäng jämfört med för fyra år sedan.

Stora skillnader mellan länderna

Men förändringen är inte jämnt fördelad mellan medlemsländerna. Även om medborgarna i en klar majoritet av länderna ökar sin tolerans totalt sett har utvecklingen gått åt motsatt håll i vissa. Största minskningen av tolerans uppvisas i Ungern och Polen.

Den största ökningen av en mer positiv attityd till de diskriminerade grupperna har skett i Slovakien och Tjeckien. 

Svenskarna är bara marginellt mer toleranta i dag jämfört med för fyra år sedan.

Storbritannien i topp

Högst genomsnittlig poäng i sammanställningen får britterna. Svenskarna hamnar på tredje plats efter nederländarna. Det minst toleranta landet är Bulgarien.

Annons

Positivare syn på homosexuella

Även andelen som anser att homo- och bisexuella bör ha samma rättigheter som heterosexuella och att samkönade äktenskap bör tillåtas i hela Europa har ökat under de senaste fem åren. Europaportalens sammanfattning visar att Tyskland och Polen haft den största förändringen i synen på homo- och bisexuella under de senaste fyra åren.

Överlag har dock svenskarna och nederländarna i årets undersökningen den högsta graden av positiv inställning till homo- och bisexuella. Den lägsta graden finns i Bulgarien och Slovakien.