Ungerns nationalkonservative preimärminister Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: EPP

Hoppa till artikelns andra spalt.

Orbán: Liberaler hotar kristen frihet och kristen kultur

Ungerns premiärminister Viktor Orbán dömer ut den liberala demokratin som utan mening och i vars förlängning en världsregeringen kommer att förtrycka nationerna  och kristendomen. – Hittills har vi i Centraleuropa lyckats bekämpa attackerna från liberalerna som hotar kristen frihet och som vill överge den kristna kulturen i Europa, sade Orbán. Han får mothugg av svenska Europaparlamentariker som är mycket kritiska.

I ett tal på lördagen till kristna intellektuella och ledande präster i Budapest beskrev Viktor Orbán sin syn på vad som hänt i Ungern de senaste 30 åren och i synnerhet efter att hans parti fick egen majoritet i parlamentet 2010. 

– Det vore inte orimligt att kalla det ett nationellt systemskifte som resulterade i kristen demokrati baserad på kristen frihet, sade Orbán. 

Han fortsatte sedan att belysa vad han menar är skillnaden mellan en liberal och kristen frihet. Där är den kristna friheten enligt honom, moraliskt överlägsen eftersom den till skillnad från liberal frihet finns för att göra uttryckligt gott i samhället och tjäna gemenskapens bästa. 

– Liberala demokratier baserade på liberal frihet kan inte längre göra Europa meningsfullt, de kan inte säga vad den djupare innebörden av Europas existens skulle vara, sade Orbán och menade att Europa har ett tydligt civiliseringsuppdrag att sprida en kristen livsstil baserad på den kristna friheten.

Men det finns, enligt den ungerska premiärministern, också en tydlig konflikt mellan liberala och kristna ideologier som ytterst hotar nationers själva existens. 

– Enligt doktrinen om liberal frihet måste de liberala demokratierna så småningom smälta samman och skapa en världsregering. Enligt doktrinen om kristen frihet är nationer lika fria och suveräna som individer, de kan inte tvingas enligt lagarna i en global regering. Enligt kristet tänkande undertrycker imperierna med nödvändighet nationerna, så de är farliga och oönskade.

– Hittills har vi i Centraleuropa lyckats bekämpa attackerna från liberalerna, som hotar kristen frihet och som vill överge den kristna kulturen i Europa, sade Orbán.  

– Låt oss inte vara rädda för att säga det, för alla ser redan det: Ungern är staden som ligger på ett berg. Låt oss … visa världen vilket sant, djupt och överlägset liv vi kan bygga på idén om kristen frihet. Måtte [ett misslett Europa] också se skönheten i människans arbete som tjänar sitt eget bästa, hemlandets väl och Guds ära, avslutade Viktor Orbán sitt tal.

Svenska Europaparlamentariker kommenterar

Europaportalen har bett åtta svenska parlamentariker från samtliga partier att ge sin syn på Viktor Orbáns tal, nedan publicerade.

Evin Incir (S):

Annons

– Viktor Orbán försöker dölja sina attacker på rättsstaten, demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna i Ungern genom att blanda bort korten och  hänvisa till religion. Det är inget nytt. Vi såg det även i 1930-talets Europa och vi ser det idag i bland annat Vladimir Putins Ryssland.

– Orbán fortsätter sitt hyckleri med att ta emot flera miljarder i EU-medel och samtidigt klaga på att EU är del av en imperiebyggande världsregering. Jag hoppas att det finländska ordförandeskapet kan gå vidare med artikel-7 förfarandet mot Ungern och att vi kommer kunna anta hårdare rättstatskrav för när länder använder EU:s fonder, säger Evin Incir i en kommentar till Europaportalen.

Abir Al-Sahlani (C):

– Viktor Orbán fortsätter ösa ur sig dumheter och bevisar återigen varför kampen mot högerpopulismen och mot Orbaniseringen av Europa är en kamp vi måste ta, säger Abir Al-Sahalni.

– Orbán har bara rätt om man pratar tvärtomspråk. Det är skrattretande. Tvärtom mot vad han påstår så är det som gjort Europa starkt just det liberala samhället. Ett samhälle som har värderat mänskliga fri- och rättigheter, öppenhet och ekonomisk utveckling, säger Abir Al-Sahlani

– I all ärlighet så är jag inte förvånad över det här agerandet, vi har sett Ungerns regering hålla på så här under lång tid. Demokrati handlar inte bara om att vinna val, utan det är hela processen. Att tro att demokrati kan fungera av sig självt utan rättsstat och liberala värderingar är befängt, säger Abir Al-Sahlani till Europaportalen i en kommentar.

Karin Karlsbro (L):

– Den här typen av uttalanden från Viktor Orbán visar bara hur akut situationen i Ungern är. Att vi har en premiärminister i EU som visar förakt för EU:s grundläggande värderingar är oacceptabelt. Så kan vi helt enkelt inte ha det. 

– EU måste agera och inte längre bara skjuta problemet framför sig. Dagens förhör med den ungerska justitieministern i ministerrådet är ett viktigt, om än litet, steg på vägen. Men det är framförallt i kommande förhandlingar om långtidsbudgeten som EU verkligen kan öka pressen. Om Ungern vill ta del av fördelarna med EU-samarbetet måste Ungern respektera grundläggande demokratiska principer  som EU bygger på, säger Karin Karlsbro i en kommentar till Europaportalen.


Malin Björk (V):

– Det är ett hån att Orbán överhuvudtaget pratar om ”frihet” när det i själva verket handlar om en högerauktoritär politisk vision som kränker grundläggande mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och mediernas och domstolarnas frihet.

– Att han dessutom försöker använda kristendomen för att mobilisera stöd för sin rasistiska och högerauktoritära politik är en form av religiös radikalisering som är väldigt farlig för många av oss - ickekristna, kvinnor, och hbtq-personer, inte minst. 

– Nu måste M och KD snabbt agera så att de kastar ut Fidesz ur EPP-gruppen, säger Malin Björk i ett uttalande till Europaportalen.


Alice Bah Kuhnke (MP):

– Det är tyvärr inte längre häpnadsväckande uttalanden från Orbán. Dessutom har han helt fel. Hoten mot Europa kommer inte från progressiva eller liberaler. Hoten mot Europa kommer från de som vill inskränka mänskliga rättigheter och demokratin - och inom EU går Orbán i spetsen för dessa högerauktoritära rörelser. Det är en djupt oroväckande utveckling dessa uttalanden är en del av och något EU borde agera emot. Det är dags att M och KD en gång för alla kastar ut Fidesz ur sin grupp, säger Alice Bah Kuhnke till Europaportalen i ett uttalande.


Charlie Weimers (SD) och Tomas Tobé (M) har avböjt kommentar.
Sara Skyttedahl (KD) har inte svarat.