Hoppa till artikelns andra spalt.

Stefan Löfven: EU-medlemskap ett fundament för Sverige

När statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen hade EU-politiken sin givna plats med särskild betoning på säkerhetspolitik. 

– Medlemskapet i Europeiska unionen är ett fundament för Sverige och en självklar del i vårt nationella, europeiska och globala arbete, sammanfattade statsminister Stefan Löfven (S) när han läste upp sin sjätte regeringsförklaring sedan 2014. 

EU omnämndes i regeringsförklaringen framför allt i säkerhetspolitiskt sammanhang där hoten från Ryssland betonades.

– Genom dialog och samarbete – inom ramen för Europeiska unionen, bilateralt och genom internationella organisationer – bidrar Sverige till gemensam säkerhet, sade Stefan Löfven. 

Även klimat- och miljöfrågor, en ny asylpolitik, kampen mot terrorism, fler jobb och nya nattåg nämndes i EU-sammanhang. 

Delar av regeringsförklaringen som omnämner EU eller Europa i någon mening:
“I en osäker omvärld ska vår utrikespolitik värna vårt lands trygghet. Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Stabiliteten och säkerheten i norra Europa gynnas av vår militära alliansfrihet. Genom dialog och samarbete – inom ramen för Europeiska unionen, bilateralt och genom internationella organisationer – bidrar Sverige till gemensam säkerhet. “

“Säkerheten i Sveriges närområde har försämrats. Rysslands illegala annektering av Krim och intervention i Ukraina är tydliga brott mot internationell rätt och den europeiska säkerhetsordningen. Vi står upp för EU:s sanktioner samtidigt som vi har kontakter och dialog med Ryssland och det ryska samhället. “

Annons

“Medlemskapet i Europeiska unionen är ett fundament för Sverige och en självklar del i vårt nationella, europeiska och globala arbete. 

Nu inleds en ny lagstiftningsperiod i EU. Sverige arbetar för en handlingskraftig union, ett medborgarnas EU som stöder skapandet av fler jobb med rättvisa villkor. Ett EU som bidrar till säkerheten och är ledande i miljö- och klimatarbetet. Vi kommer att arbeta för att upprätthålla respekten för unionens värderingar “

“Sverige ska fortsätta verka för att Storbritanniens utträde ur EU sker på ett ordnat sätt. Det finns beredskap för att hantera ett avtalslöst utträde. Ett brittiskt utträde ställer ökade krav på ett aktivt och offensivt svenskt agerande i EU. 

Kampen mot terrorismen är global. Den ska bedrivas här hemma och i nära samarbete med andra länder i Europa och i världen. Kampen ska föras inom ramen för rättsstatens principer. “

“I samarbete med andra medlemsstater arbetar Sverige för ett gemensamt asylsystem i EU där medlemsstaterna solidariskt delar på ansvaret för människor på flykt. “

“Det ska bli enklare att boka utlandsresan med tåg och man ska kunna ta nattåget till flera europeiska städer. 

Våra barn ska växa upp i en vardag fri från gifter. Regeringen driver på för ett globalt kemikalieavtal, strängare regler i EU och nödvändiga regleringar på hemmaplan. “

Källa: Stefan Löfvens regeringsförklaring 10 september 2019.