Olaf arbetar ofta tillsammans med nationella myndigheter för att komma åt misstänkta bedrägerier mot EU-budgeten. Arkivibld.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s bedrägerigranskare: Flest fall i Ungern

EU:s byrå för bedrägeribekämpning, Olaf, hittade flest fall av fiffel med EU-pengar i Ungern. Åtminstone närmare fyra miljarder kronor beräknas sammanlagt ha fuskats bort i medlemsländerna under 2018.

Olaf slutförde under fjolåret sammanlagt 167 granskningar av misstänkt bedrägeri mot EU-budgeten, visar EU-byråns senaste rapport

Flest av dessa, nio, genomfördes i Ungern. 

Olaf utfärdade samtidigt 256 så kallade rekommendationer – Olafs sätt att meddela berörda myndigheter att man misstänker fusk. Ungern var även det medlemsland där granskningarna resulterade i sådana rekommendationer, sju stycken.

Efter Ungern hade Grekland och Polen flest Olaf-granskningar. Sverige var inte inbegripet i någon av fjolårets granskningar.

Värdet på bedrägerierna, och det som Olaf uppmanar kommissionen och medlemsländer att återkalla, uppgår till 371 miljoner euro, motsvarande närmare fyra miljarder kronor. Det motsvarar 0,26 procent av EU-budgeten 2018.

Sett över en längre tidsperiod, 2014-2018, är Ungern även det medlemsland där Olaf rekommenderat störst andel av utbetalat EU-stöd ska återgäldas på grund av fusk. Närmare fyra procent av strukturfonds- och jordbruksstödet till Ungern rör det sig om. Det är nästan en dubbelt så stor andel som i tvåan Slovakiens 2,3 procent. I EU är motsvarande genomsnitt 0,45 procent.