Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) vill se en ny migrationspolitik i EU.

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Europa måste ta kontroll över invandringen

Sveriges kandidat till EU-kommissionen, Ylva Johansson, bör fokusera på tre EU-områden: migration, gränskontroll och insatser mot gränsöverskridande brottslighet. Det skulle göra både Sverige och Europa tryggare, skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Att Sverige har ett betydande inflytande i EU manifesterades senast i samband med att Ursula von der Leyen presenterade förslaget till ny EU-kommission tidigare i veckan. Sveriges kandidat Ylva Johansson fick det viktiga uppdraget att ansvara för migration och gränsöverskridande brottslighet. Områden där Europa nu måste börja leverera resultat.

För det första måste Europa ta kontroll över invandringen och få en ordnad politik på plats. Det inbegriper att asylprövningar ska ske gemensamt vid yttre gräns, och på sikt genomföras utanför Europa. En mer rättvis och rimlig fördelning av medlemsländernas asylmottagande måste också uppnås. Att fortsätta arbeta för en tvingande omfördelning kommer inte vara framgångsrikt, utan här behövs nya grepp. Vad diskussionerna om en ny form av solidaritet kan leda till kommer vara viktigt.

För det andra är förstärkningar av kontrollen av den yttre gränsen avgörande för en mer fungerande invandringspolitik. Att vänta på en utbyggnad av Frontex med 10 000 gränsvakter får inte tillåtas bli en ursäkt för att inte vidta åtgärder omgående. Möjligheterna till inre gränskontroll kommer också vara ofrånkomliga under mandatperioden. Det är ett nödvändigt ont i tider av ett hårt migrationstryck och stora problem med gränsöverskridande brottslighet. Ytterst är det också en konsekvens av EU:s egna brister vad gäller såväl polissamarbete som kontroll av den yttre gränsen. Samtidigt vilar ett stort ansvar på medlemsländerna att följa EU:s regler, så att gränsskyddet faktiskt upprätthålls och fungerar.   

För det tredje måste Europa öka sitt brottsbekämpande arbete och insatserna mot terrorism. Europol måste därför få ökade resurser. Vi moderater kommer att driva på för att deras budget ska fördubblas och att särskilda medel riktas mot Europols anti-terrorcenter. Ett utökat fokus bör läggas på den brottslighet som de internationella stöldligorna står för samt smugglingen av illegala vapen och narkotika genom Europa. Utvisning av dömda EU-medborgare måste underlättas och fängelsestraff ska avtjänas i hemlandet. Samarbete för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering bör fortsätta att fördjupas.

Gemensamma EU-regler för att stoppa utländsk finansiering av extrema trossamfund och en gemensam spärrlista för att hatpredikanter inte ska tillåtas att resa in i EU är ytterligare åtgärder att se över. Vi måste gemensamt stoppa den fria rörligheten för kriminella och terrorister.

 Det är nu Europaparlamentets uppgift att i utfrågningar hårt granska Ylva Johansson och alla föreslagna kommissionärer. Och när en ny kommission sedan är på plats är det avgörande med leverans på en rad områden, som klimat och miljö, frihandel samt för att stärka tillväxten och Europas konkurrenskraft. 

Med Ylva Johansson ser jag fram emot ett tätt samarbete för att verkningsfulla åtgärder ska komma på plats inom migrationsområdet samt för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det skulle göra både Sverige och Europa tryggare.


Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker