Hoppa till artikelns andra spalt.

Hundratals EU-förfaranden mot medlemsländerna

Under fjolåret inledde EU-kommissionen 644 nya överträdelseförfaranden mot medlemsländerna. Samtidigt dömdes fyra länder till böter i EU-domstolen.

Det visar kommissionens årsrapport över överträdelseförfaranden för 2018. Flest förfaranden inleddes mot Cypern – 37 stycken. Sverige ligger något under EU-snittet på 21 förfaranden, ett färre än i Ungern. Lydigast i EU-klassen har Estland varit med 11 nya förfaranden.

Den huvudsakliga anledning till att kommissionen inleder ett överträdelsförfarande är att medlemsländerna är för sena med att genomföra EU-lagstiftning som man varit med och klubbat igenom.

Ett överträdelseförfarande kan i slutänden leda till EU-domstolen och böter för ett medlemsland som inte följer EU-rätten. Av de 32 domarna som förkunnades under fjolåret vann EU-kommissionen 31. Fyra länder dömdes att betala viten: Grekland, Spanien, Italien och Slovakien.

Vissa ärenden tar år att lösa. I slutet av 2018 pågick sammanlagt 1 571 överträdelseärenden, varav enskilt flest mot Spanien följt av Tyskland.