EU:s ekonomikommissionär, den franske socialdemokraten Pierre Moscovici, vid onsdagens presentation.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt osäkert för ekonomin i EU

EU-kommisionen justerar upp den svenska tillväxten för i år, men ned för 2020.

EU-kommissionen räknar med att Sveriges tillväxt i år blir 1,7 procent, vilket är något mer än vid den förra prognosens 1,4 procent. 

”Sveriges ekonomi var stark under första kvartalet 2019 där BNP växte med 0,6 procent på kvartalsbasis. Detta var helt tack vare en stark nettoexport, huvudsakligen av tjänster”, skriver kommissionen i sin ekonomiska sommarprognos.

Samtidigt justerar man ned nästa års tillväxt från 1,6 till 1,5 procent, bland annat beroende på förväntat svagare export.

”Sverige är fortsatt utsatt för en ekonomisk inbromsning i dess större handelspartner så väl som för handelstörningar”, heter det i rapporten.

Tillväxt spås i alla medlemsländer

Alla EU-länders BNP beräknas i år och nästa växa trots att kommissionen oroas för negativa yttre faktorer som handelskrig mellan USA och Kina och stor global osäkerhet på kort sikt med bland annat brexit och risk för höjda oljepriser.

EU-ländernas ekonomi som helhet väntas i år växa med 1,4 procent i år och 1,6 procent under 2020.