Domstolaras obereoende är en grundbult i EU:s rättsstatlighetsprinciper. Arkivbild.

Bild: Joe Gratz

Hoppa till artikelns andra spalt.

Årlig granskning av rättsstatlighet i EU

EU-kommissionen inleder granskningar av alla medlemsländer för att på ett tidigt stadium kunna hindra att rättsstatens principer urholkas.

Frågan om rättsstatens principer – att samhället styr av förutsägbara lagar som är lika för alla och att domstolar är oberoende i syfte att förhindra maktmissbruk och underminera allmänhetens förtroende för systemet – har under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i EU. 

2010-2012 granskades flera EU-länder för misstänkta brott mot rättsstatligheten, bland annat Frankrike för utvisning av romer 2010, Ungern för åtgärder som hotade rättsväsendets oberoende 2011 och Rumänien där författningsdomstolens dom inte följdes.

Men man ansåg att de verktyg som kommissionen, som har i uppgift att se till att alla EU-lagar och -fördrag följs, hade att ta till mot länder som bröt mot principerna var otillräckliga. I mars 2014 presenterade dåvarande inrikeskommissionär Cecilia Malmström ett sätt att granska medlemsländer där rättsstatligheten riskerade att undermineras och i dialog med länderna i fråga försöka åtgärda situationen.

Det nya granskningsverktyget användes för första gången i början av 2016 mot Polen för dess kritiserade förändringar av landets författningsdomstol. Men frågan har ännu inte lösts och EU-kommissionen inlett flera rättsliga förfaranden mot både Polen och Ungern för en rad misstänkta urholkningar av rättsstatligheten. 

Flera medlemsländer och politiker har därefter krävt ytterligare verktyg för att hantera problematiken. Och efter en remissrunda som startade i april i år lade EU-kommissionen på onsdagen fram ytterligare ett verktyg.

– Rättsstatsprincipen har kommit under attack på flera olika sätt under de senaste fem åren. EU-kommissionen har kämpat hårt för att motstå dessa attacker. I dag har vi beslutat att ytterligare öka våra möjligheter att främja, skydda och genomdriva rättsstatsprincipen, sade ansvarig EU-kommissionär Frans Timmermans i ett uttalande på onsdagen.

Tre delar

Det nya initiativet står på tre ben.

  1. Främja en rättsstatskultur genom att informera och föra en dialog med det civila samhället.
  2. Förebygga och förhindra så att underminering av rättsstatsprinciper inte hinner komma till skott.
  3. Reagera när sådana undermineringar ändå sker genom en ny strategi för överträdelseförfaranden och be EU-domstolen utreda de misstänkta brotten snabbare.

I det andra benet ingår en årlig granskning av rättsstatligheten i alla medlemsländer som kommissionen ska genomföra med hjälp av organisationer som Europarådet, OECD och OSSE. 

”Granskningen ska täcka alla aspekter av rättsstatlighet inklusive exempelvis systematiska problem med att anta lagar, brist på effektivt rättsligt skydd från oberoende och opartiska domstolar, eller bristande respekt för maktdelning. Översynen ska också undersöka medlemsstaternas förmåga att bekämpa korruption och, om det finns samband med tillämpningen av EU-lagstiftning, titta på frågor som rör mediepluralism och val”, heter det i kommissionens förslag.

Granskningsresultaten ska sedan diskuteras av EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet.

Kommissionens nya verktyg diskuteras på torsdagen när medlemsländernas EU-ministrar träffas i Bryssel. Inför mötet välkomnade den svenske EU-ministern Hans Dahlgren initiativet.

– Det är väldigt bra att kommissionen håller i, att den här frågan är prioriterad, sade Dahlgren som poängterade att ett ytterligare sätt att hinda att rättsstatligheten hotas i medlemsländerna ska diskuteras på EU-ministermötet – att EU-stöd i nästa långtidsbudget ska villkoras med att man följer EU-reglerna om rättsstatens principer.