Tyskland, Österrike och EU-kommissionen har länge bråkat om de tyska vägtullarna. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland fälls i EU-domstolen för diskriminerande vägtullar

De vägtullar som Tyskland antog 2015 är olagliga då de i praktiken bara betalas av utländska fordonsägare. Det strider mot EU-förbudet mot diskriminering av andra medlemsländer enligt EU-domstolen.

2015 lagstiftade Tyskland om nya vägtullar för personbilar för att bekosta väginfrastruktur. Både tyskregistrerade fordon och bilar från andra länder måste betala. Systemet är konstruerat så att tyskar får tillbaka avgiften via skatteavdrag vilket i praktiken innebär att det bara är utländska fordon som betalar vägtullen.

I en dom på tisdagen fäller EU-domstolen det tyska upplägget med motiveringen att det strider mot den grundläggande EU-regeln om att medborgare från andra medlemsländer inte får diskrimineras.

”Avgiften är diskriminerande, eftersom den i praktiken endast bärs av ägare och förare av fordon som är registrerade i andra medlemsstater”, heter det i ett uttalande från domstolen.

Det var Österrike med stöd av Nederländerna som drog Tyskland inför domstolen. Tyskland fick i sin tur stöd av Danmark.