Moderaternas nye europapolitiske talesperson Pål Jonson. Arkivbild.

Bild: Alexander Torin

Hoppa till artikelns andra spalt.

Pål Jonson: Samsyn i EU en styrka för Sverige

Moderaternas nye europapolitiske talesperson Pål Jonson ställer två krav på regeringen för en konstruktiv svensk EU-politik. Han vill även att Sverige mer aktivt ska vara med och utforma unionens försvarspolitik.

Pål Jonson ersätter Tomas Tobé som ny europapolitisk talesperson för Moderaterna och blir andre vice ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Han ser två förutsättningar för att samarbetet i EU-nämnden, där Sveriges EU-politik bestäms, ska fungera bra. Dels att regeringen håller nämndens ledamöter välinformerade om vad som händer i EU. Svenska regeringar har tidigare kritiserats för att ha lämnat senfärdig eller knapphändig information till riksdagen.

Dels kräver Jonson att regeringen och dess ministrar faktiskt följer det man kommit överens om. Riksdagens konstitutionsutskott har riktat kritik mot enskilda ministrar för att de inte till fullo gjort det som EU-nämnden gett dem i uppdrag att göra.

Förutsatt att de kraven uppfylls lovar Pål Jonson ”driva en konstruktiv oppositionspolitik” och försöka hitta samsyn i de frågor det är möjligt.

– Ju bättre gemensam lägesbild vi kan ha, desto bättre blir också förutsättningarna för att hitta samsyn. Det är en styrka för Sverige internationellt om vi kan ha en samsyn, säger han till Europaportalen.

Europaportalens kartläggningar visar att regering och allianspartierna blivit allt mer överens i EU-frågor. Under den förra mandatperioden var de eniga i nio av tio frågor.  

Fokus på säkerhet, försvar och utrikespolitik

Som tidigare ledamot i riksdagens försvarsutskott och ha skrivit sin doktorsavhandling om EU:s säkerhets- och försvarspolitik ligger fokus tydligt på de områdena.

– EU måste anpassas i takt med att omvärlden förändras. Vi har sett ett förändrat säkerhetsläge, både och i öster och söder. Och då måste EU kunna svara upp mot de utmaningarna som kommer, säger han.

Han vill stärka EU-samarbetet mot terrorism, hantera gränsskydd och migrationsfrågor. Inte minst en stark gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Regeringen för passiv i försvarssamarbetet

Under de senaste åren håller ett nytt europeiskt försvarssamarbete på att växa fram, det så kallade Pesco. Syftet är bland annat att förbättra de deltagande ländernas militära förmågor och öka investeringarna i försvarsmateriel. Pål Jonson anser att den rödgröna regeringen inte varit tillräckligt aktiv att utforma samarbetet och vara med i de gemensamma projekt som finns i dag.

– Vi har varit väldigt återhållsamma i att engagera oss i Pesco och det är en nackdel för oss, vi kan tappa en del inflytande när vi ska forma samarbetet.

– Sverige har ju alldeles utmärkta förutsättningar att forma EU:s säkerhets- och försvarspolitik, säger han och menar att Sverige är det enda landet som deltagit i alla militära och civila krishanteringsinsatser som EU har genomfört och att Sverige har starka forskningsmyndigheter som FOI och FMV och en stark försvarsindustriell bas.

Han säger dock att det finns en samsyn mellan regeringen och Modeterna inom försvars- och säkerhetsarbetet på EU-nivå om bland annat att de svenska försvarsbanden till USA inte får klippas.

Pål Jonson anser även att regeringen varit dålig på att hitta nya samarbetspartner på området i samband med att Storbritannien lämnar unionen.

– Vi har jobbat väldigt nära med Storbritannien under ett antal år inom de här områdena. Och nu har ju de de facto checkat ut och då har vi haft lite svårt att bygga upp liknande allianser med likasinnade länder.

Vill se mer sanktioner mot Ryssland

EU:s utrikespolitik vill han ska bli mer effektiv och ser Rysslandsfrågan som en av de allra viktigaste för unionen.

– Jag ser det som extra angeläget att EU fortsätter hålla en gemensam linje gentemot Ryssland och att de sanktioner som vi har är kvar och personligen skulle jag gärna se att de utvidgades eftersom Ryssland också utvidgat konflikten i östra Ukraina.

Intensivt halvår

Närmast väntar i morgon onsdag EU-nämndens samråd med statsminister Stefan Löfven inför veckans EU-toppmöte. Jonson tror att den närmaste tiden bli intensiv med tanke på att bland annat unionens långtidsbudget ska spikas och nya EU-topposter tillsättas.

– Vi kommer att ha en rätt intensiv period under det närmaste halvåret med tanke på att det är en lång rad frågor som ska hanteras, säger Pål Jonsson.