Finlands socialdemokratiske statsminister Antti Rinne vid sitt första EU-toppmöte i förra veckan.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Klimat och demokrati i fokus för finska ordförandeskapet

Finland vill sätta klimatet högst på EU:s agenda och öka trycket i förhandlingarna om att villkora EU-pengar till medlemsländer som bryter mot demokratiska spelregler. – Finland vill stärka och utveckla EU:s rättsstatliga instrument, säger statsminister Antti Rinne.

I nästa vecka tar Finland över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd fram till årsskiftet. Statsminister Antti Rinne presenterade på onsdagens det finska programmet vid ett tal i riksdagen.

– Under Finlands EU-ordförandeskap ligger tyngdpunkten på EU:s globala ledarroll i klimatfrågor, sade Rinne som tillade att målet är att alla EU-länder innan årsskiftet ska ställa sig bakom att unionen ska bli klimatneutral senast 2050.

Annons

Vid förra veckans EU-toppmöte blockerade fyra medlemsländer – Polen, Ungern, Tjeckien och Estland – ett sådant mål.

Även demokrati och rättsstatlighet blir en viktig fråga för Finland. EU-länder som Ungern, Polen och Rumänien kritiseras för att bli att tumma allt mer på demokratins grunder.

– Finland vill stärka och utveckla EU:s rättsstatliga instrument. Vi måste finna effektivare sätt att säkerställa respekten för de gemensamma värdena i EU, sade Rinne och pekade på förslaget om att EU-bidrag bör villkoras med att medlemsländerna respekterar rättsstatsprincipen.

Ordförandeskapet innebär bland annat att landet leder möten och får viss möjlighet att driva egna frågor i EU. En av de största frågorna som Finland har att hantera under sitt ordförandeskap är förslaget till unionens flerårsbudget för åren 2021 till 2027 där förhandlingarna väntas intensifieras under hösten.