Hoppa till artikelns andra spalt.

Polsk rättsreform strider mot EU-rätt hävdar generaladvokat

I ett förslag till dom menar EU-domstolens generaladvokat Evgeni Tantjev att ett nyinrättat kontrollorgan, den disciplinära kammaren, underminerar de polska domstolarnas oberoende.

Generaladvokaten anser att en nyinrättad avdelning i Polens högsta domstol från 2017 ”inte  uppfyller kraven på domstolars oberoende enligt EU-lag”.

”Det finns legitima skäl att objektivt betvivla oberoendet i den disciplinära kammaren”, heter det i ett uttalande från generaladvokaten Evgeni Tantjev på torsdagen.

Den nya avdelningen, den disciplinära kammaren, har till uppgift att granska domare och kan utdöma sanktioner om den anser att domslut är felaktiga. Domarna i den disciplinära kammaren utes av Nationella domstolsrådet vars medlemmar i sin tur utses av politiker i det polska parlamentet.

Det är domare från högsta domstolen i Polen som bett EU-domstolen om ett utlåtande i frågan. Generaladvokatens yttrande är inte bindande för EU-domstolen men följs i de flesta fall. Slutlig dom väntas inom några månader.

I måndags dömde EU-domstolen ut en annan del i den nationalkonservativa polska regeringens reformprogram av domstolsväsendet. Då handlade det om att president gavs godtycklig makt att bestämma vilka domare som gått i pension ändå ska få arbeta kvar.