Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ombudsman välkomnar förslag om öppnare ministerråd

Nederländerna, Sverige och fyra andra EU-länder vill ha mer öppenhet kring ministerrådet. Initiativet välkomnas av EU:s ombudsman Emily O'Reilly.

Nederländerna har föreslagit bland annat att fler lagstiftningsdokument ska publiceras och förhandlingarna mellan medlemsländerna i ministerrådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen ska bli öppnare. Förslaget har fått stöd av Sverige, Irland, Luxemburg, Slovenien och Estland.

EU-ombudsmannen Emily O'Reilly, som länge arbetat för större öppenhet i EU, välkomnar initiativet som ”en möjlighet att modernisera beslutsprocessen i EU, öka ansvarsutkrävandet och bekämpa disinformation”. Samtidigt kritiserar hon medlemsländerna i ministerrådet för att hittills inte vara lika öppna som EU-parlamentet och EU-kommissionen.

– Trots många positiva öppenhetsförbättringar i EU-kommissionen och EU-parlamentet under de senaste åren förblir rådet, där regeringarna träffas, en ”svart låda”, sade O'Reilly i ett uttalande.

Ett liknande förslag lanserades 2015 av sex länder.