Annons

KD:s toppkandidat Sara Skyttedal och partiledaren Ebba Busch Thor.

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

KD säger nej till europeisk familjepolitik

Kristdemokraterna avfärdar EU:s välfärdspolitik och vill att EU sluter fler frihandelsavtal men stoppar medlemsförhandlingarna med Turkiet. Det framkom när partiet presenterade sitt valmanifest på fredagen.

Under parollen ”Make EU lagom again” går Kristdemokraterna till svenskt EU-val med en för dagen ny plattform. Enligt partiledaren Ebba Busch Thor betyder mottot att EU varken bör ha för mycket eller för litet att säga till om.

Kristdemokraterna säger exempelvis blankt nej till den sociala pelaren, som innehåller gemensamma målsättningar inom det sociala området och som medlemsstaterna inte måste följa.

– Vi tror att den kommande mandatperioden kan vara en av de avgörande sakerna för oss i EU att säga nej till, sade toppkandidaten Sara Skyttedal på dagens presskonferens i riksdagens kammarfoajé.

Avvisar EU:s familjepolitik

Minimiregler om föräldraledighet har funnits i EU sedan 1992. Men KD avvisar vad de kallar Bryssels familjepolitik. Där ingår exempelvis EU-ländernas och Europaparlamentets beslut i vintras om att införa en minimistandard i EU på tio pappadagar vid barnets födsel och två månader föräldraledighet per förälder. Enligt KD bör svenska föräldrar själva få bestämma hur de vill dela på föräldraförsäkringen.

– Det främsta exemplet handlar om familjepolitiken, där 25 EU-länder har tvingats ändra sin föräldraledighet till följd av arbetsbalansdirektivet, sade Skyttedal på fredagen.

KD är dock för överstatliga beslut inom vissa områden som inre marknaden, och exempelvis ifråga om klimatpolitiken. När det gäller att rädda klimatet vill man fasa ut gas och olja och bygga ut sol- och vindkraftenergi men Ebba Busch Thor tryckte i dag också på kärnkraftens roll.

Vill ha EU-godkännande

Nya reaktortyper  ska antingen kunna standardiseras av EU:s kärnkraftsmyndighet Euratom eller så ska myndigheten få möjlighet att ge tillstånd för nya reaktorer i olika länder i stället för nationella tillsynsmyndigheter.

– Här är det viktigt att påpeka att varje land själv ska besluta om sin energimix. Det är inte så att vi vill pådyvla andra länder kärnkraft som inte vill ha detta, vi vill inte tvinga på någon kärnkraft, sade Ebba Busch Thor.

Ifråga om utvidgningspolitik anser KD att EU ska stoppa medlemsförhandlingarna med Turkiet, eftersom landet de senaste åren rört sig i en totalitär och odemokratisk riktning. Ett krav som också den konservativa EPP-gruppen står bakom enligt Sara Skyttedal.

Till sist betonar Kristdemokraterna också vikten av att underlätta för svenska matproducenter att exportera livsmedel till EU, exempelvis genom en större samordning av EU:s livsmedelsregler. Det kan exempelvis handla om vegetarisk mat eller berikning av produkter med vitaminer.