EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, erkände två misstag under sitt ordförandeskap.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Jean-Claude Juncker gör bokslut inför framtidsmötet

På torsdag träffas EU:s stats- och regeringschefer i rumänska Sibiu för att diskutera unionens framtid och göra upp en plan för åren 2020–2025. Inför mötet presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sina visioner samt sitt bokslut.

Det informella toppmötet i Sibiu på torsdag blir det första på länge för EU-ledarna som är planerat att vara fritt från brexit-diskussioner.

– Behovet av att prata om vår positiva agenda är större än någonsin, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vid en pressträff i dag tisdag.

Vid mötet, som hålls på Europadagen och två veckor innan EU-valet, ska det hållas en första diskussion kring unionens strategiska plan för de kommande fem åren, som sedan ska antas vid EU-toppmötet i juni. En plan som blir det sista tillfället för den innevarande EU-kommissionen att lämna ett avtryck innan den till hösten lämnar över till nästa kommission.

Satsat på att göra mindre

Tisdagens pressträff bestod därför av både kommissionens eget bokslut över vad de har åstadkommit och rekommendationer inför framtiden.

– Vi är stolta över vad vi har gjort men fokuserar på vad som ännu behöver göras, sade Jean-Claude Juncker.

Juncker lyfte bland annat fram att kommissionen, under hans ledning, har satsat på att lägga fram färre förslag än tidigare kommissioner. Även framöver menar han att kommissionen bör fokusera och inte ta sig an allt för mycket.

– Vi måste bestämma oss för saker som verkligen betyder något. Du kan inte uppnå något om du försöker göra allt.

När han skådade framåt höll Juncker också fast vid sitt omstridda förslag om att ta bort medlemsstaternas vetorätt inom en del områden. Detta för att ha en mer effektiv beslutsprocess. Kommissionen har de senaste månaderna kommit med förslag om att ändra beslutsfattandet och ta bort kravet på enhälliga beslut från medlemsstaterna inom såväl skattefrågor, som energi- och sociala frågor.

Ångrar två saker

På en fråga om vad han ångrar att han gjort som kommissionsordförande lyfte Juncker fram två saker. Att han reagerade för långsamt på Luxleaks, avslöjandet om storbolagens skatteplanering. Samt att han inte lade sig i kampanjen inför folkomröstningen om det brittiska utträdet ur EU.

– Jag lyssnade för noga på Cameron som då var premiärminister. Han bad mig att inte lägga mig i folkomröstningskampanjen. Det var ett misstag för vi hade varit de enda som hade angripit lögnerna som cirkulerade. Det var fel av mig att vara tyst vid ett viktigt tillfälle.

Juncker fick också en fråga om hur en ny kommissionsordförande kommer att väljas. Han var själv den förste kommissionsordföranden att bli vald genom den så kallade spitzenkandidatprocessen, där den kandidat som förs fram av den partigrupp som får flest platser i EU-parlamentet blir kommissionsordförande.

En modell som ifrågasatts högljutt av flera av EU:s regeringar, särskilt av franske presidenten Emmanuel Macron. Men Juncker höll fast vid att han inte tror att EU-länderna kommer att kunna styra bort från systemet med toppkandidater.

– De försökte göra det sist och de kommer inte heller att lyckas denna gång.