Hoppa till artikelns andra spalt.

Hälften av stockholmarnas beslut påverkas av EU

– EU påverkar stockholmarna jättemycket. Ungefär hälften av ärendena på kommunfullmäktiges dagordning påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut. Det säger Mimmi Delsing, projektledare i Stockholms stad inför EU-valet på söndag.

Över 715 000 invånare i Stockholm är berättigade att rösta i EU-valet men hur mycket påverkar den Europeiska unionen egentligen invånarna i en kommun som Stockholms stad?

Mimmi Delsing, projektledare för EU-policy, på stadsledningskontorets internationella enhet i Stockholm, uppger att ungefär hälften av ärendena som kommunfullmäktige behandlar på sin dagordning påverkas direkt eller indirekt av EU-beslut.

Till de tyngsta frågor som nu är aktuella hör exempelvis klimatet. EU-kommissionen har i sin långsiktiga klimatplan föreslagit att EU-länderna ska vara klimatneutrala till 2050. Staden har ett eget ambitiöst mål om att vara fossilfritt 2040, och lobbar nu för att man också inom EU ska höja ambitionsnivån klimatpolitiskt.

Budgetfrågor

– En annan fråga som vi jobbar med och som inte heller är färdigförhandlad, är förslaget om EU:s nästa långtidsbudget för åren 2021–2027, som får betydelse för hur EU:s pengar kan användas i vår region och vilka utvecklingssatsningar vi kan använda EU-pengar till, säger Mimmi Delsing.

Hon berättar att Stockholms kommun lämnat synpunkter i dessa frågor till regeringen, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och till Eurocities, det tunga Europeiska nätverket för större städer i Europa.

– Eurocities är ett av våra absoluta viktigaste verktyg för att bedriva vårt policyarbete, och har också Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr som ordförande, sedan november 2018.

– Det tycker vi är extra roligt, det ger Stockholm en fantastisk möjlighet när vi har nya EU-parlamentariker och en ny kommission som kommer in på nya poster, säger Mimmi Delsing.

Men hur mycket kan Stockholms stad påverka EU-beslut som är viktiga för kommunens invånare?

–  Det är svårt att svara på, det är många olika saker som samspelar kring vilket beslut det blir i slutänden. Men generellt kan vi påverka mer än vad gemene man tror. En stor del av EU:s lagstiftning genomförs på lokal nivå och därför blir det också viktigt att inhämta kunskaper om vad svenska kommuner tycker.

Exempelvis får EU-beslut betydelse när det gäller offentliga upphandlingar av transporter, luftkvaliteten, vilka kemikalier som är förbjudna och gränsvärden, dricks- och badvattenkvaliteten, dataskyddsregler och mycket annat, säger Mimmi Delsing.

Hur mycket av EU-politiken märker stockholmarna i sin vardag?

– EU-politiken påverkar stockholmarna i vardagen men där jag tror att det blir mer synligt är i utvecklingsprojekt som vi bedriver. Exempelvis europeiska socialfonden bidrar med medel till att utbilda och kompetensutveckla offentliganställda och hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden och Europeiska regionalfonden bidrar med medel till små och mellanstora bolag.

– Men, säger hon, om man ser på EU som helhet så tror jag nog att stockholmarna och andra svenskar allra mest har nytta av den fria rörligheten – att man kan resa, arbeta och studera fritt i andra EU-länder och möjligheten för bolag att exportera sina varor till andra länder.