Sverigedemokraternas tredje namn på EU-vallistan – Charlie Weimers – beskriver den roll han tror att SD:s partigrupp kan ha i EU-parlamentet.

Bild: Jonathan Othén

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: SD är förändringens röst i EU-valet

Endast en stark konservativ reformistgrupp i Europaparlamentet kan tvinga fram en marknadsvänlig och jobbfokuserad agenda där EU-budgeten minskas, subsidiaritetsprincipen ges nytt liv och den fria rörligheten tillåts kontrolleras vid nationsgränserna. SD kan här bli brobyggare för en nödvändig kursändring i EU, skriver Charlie Weimers (SD).

Att Moderaterna nu går till val på flera av Sverigedemokraternas huvudfrågor – exempelvis att utländska kriminella ska utvisas och invandringen minskas – beror på trycket från väljarna.

Ska beslutsfattarna i EU ändra kurs och maktkartellen brytas måste väljarna skicka en tydlig signal i valet.

Maktkartellen i Bryssel har förespråkat mer överstatlighet, detaljstyrning, direkta skatter och ökade avgifter. Det var denna politik som ledde till Storbritanniens val att lämna unionen. Om Europeiska Folkpartiet (EPP), där KD och M ingår, sätter agendan för nästa kommission tillsammans med socialdemokratin, de gröna och liberalerna kommer splittringen öka och stödet för unionen minska. Det finns inga skäl att tro att de som tidigare förespråkade mer EU nu ska driva på för mindre EU.

Endast en stark konservativ reformistgrupp (ECR) kan tvinga EPP att bedriva en marknadsvänlig och jobbfokuserad agenda, fri från strävan efter mer integration och makt, som förhåller sig realistiskt till att en av unionens största nettobetalare lämnar.

Vad bör då förändras inom EU?
EU-budgeten ska minskas. Sverigedemokraterna har drivit på för att regeringen ska lägga veto mot en större budget och en ökning av den svenska medlemsavgiften med 15 miljarder. Varken regeringen eller den borgerliga oppositionen har mod att kräva detta.

Det enklaste sättet att minska budgeten vore att avveckla strukturfonderna och drastiskt skära i EU-administrationen. Den överdimensionerade EU-budgeten skapar slöseri och korruption. Formellt omfördelar strukturfonderna resurser från rikare till fattigare medlemsländer men det finns inga definitiva vetenskapliga belägg för att strukturfonderna haft en överlag positiv effekt på Europas ekonomi.

Vad vi vet är att varje euro som fonderna investerar först måste uppbäras som skatt, vilket minskar investeringar, samtidigt som beslut om vilka investeringar som prioriteras sällan blir bra när de fattas av byråkrater. Fonderna snedvrider dessutom konkurrensen mellan de företag som finansierar sina investeringar på kapitalmarknaden och de som får finansiering från EU:s struktur- eller investeringsfonder.

Mer regelförbättringar
Juncker-kommissionens agenda för bättre lagstiftning föregicks av goda avsikter men har tyvärr misslyckats. Endast ett tiotal regleringar har avskaffats och endast hälften av ny EU-lagstiftning föregås av konsekvensanalyser. Regelverket måste krympas och den byråkratiska bördan minskas. För att uppnå dessa mål måste förvaltningen bantas och nästa kommission bör införa samma en reglering in – två ut policy som implementerats i Storbritannien och USA.

Även subsidiaritetsprincipen måste ges nytt liv. Sverigedemokraterna tillsammans med våra allierade i reformistgruppen kommer motverka nya lagstiftningsinitiativ på områden som bättre kan regleras på nationell nivå och kräver att nästa EU-kommission ska behandla gula kort - som nationella parlament tillsammans kan utfärda - som röda kort och blockera lagförslag.

För att stoppa drunkningar i Medelhavet, terrorism, utbrett tiggeri och en epidemi av inbrott förespråkar Sverigedemokraterna en migrationspolitik som ersätter tabun med konkreta åtgärder.

Kontrollerad fri rörlighet
Kontrollerad fri rörlighet inom unionen är vår målsättning. Därför vill vi öka möjligheten för medlemsstater att införa inre gränskontroller samt göra det lättare att utvisa EU-medborgare som begått brott och att belägga dessa med inreseförbud. Även de yttre gränserna behöver stärkas och migrantbåtar på Medelhavet ska återföras till den hamn de lämnat. I dessa länder bör transitcenter upprättas för asylsökande. Denna modell stoppade framgångsrikt dödsolyckor utanför Australien.

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för förändring av EU:s politik. EU:s borgerliga ledare föredrar att fortsätta regera med vänstern, socialliberaler och gröna alarmister. Tillsammans har de drivit en politik som orsakat migrations- och eurokrisen samtidigt som respekten för rättsväsendet urholkats och vördnaden för gemensamma europeiska värderingar fallit i glömska.

Mer frihandelsorienterad politik
Om EPP-gruppen söker stöd från den konservativa reformistgruppen kan en marknadsvänlig politik som främjar frihandel både på både den inre marknaden och utåt, genom nya handelsavtal, realiseras på EU-nivå. Handelsavtalet med Kanada som förhandlats fram under nuvarande mandatperiod är ett exempel på hur vår reformistgrupp kan vägleda EPP mot en mer frihandelsorienterad politik.

Sverigedemokraterna står redo att agera brobyggare till vår reformistgrupp och andra likasinnade marknadsvänliga krafter. Under nuvarande mandatperiod stoppade EPP och ECR tillsammans kommissionens förslag på att ge anställda från andra EU-länder tillgång till Försäkringskassans förmåner från dag ett.

De borgerliga toppkandidaterna saknar erfarenhet från arbete i EU-parlamentet och när gruppiskan viner kommer de frestas att rösta för utgiftsökningar och en reformfientlig kommission. Sverigedemokraternas kandidater har erfarenhet och etablerade nätverk i parlamentet. Vi har möjlighet att påverka från dag ett av mandatperioden då förhandlingarna om nästa kommission och långtidsbudget inleds.

Medan de borgerliga försöker lära sig orientera parlamentets korridorer kommer Sverigedemokraterna aktivt arbeta för att kommissionens förslag på 15 miljarder i ökad EU-avgift för Sverige förkastas.

Endast en röst på Sverigedemokraterna kan tvinga fram den kursförändring som behövs i EU.

Charlie Weimers (SD)
Kandidat #3 till Europaparlamentet