– EU måste få större muskler att hantera de stora problem vi måste lösa, skriver Karin Karlsbro (L).

Bild: Magnus Fröderberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ge EU större muskler

Ensam är inte stark – det blir man tillsammans. Det behövs mer samarbete i ett starkare Europa – för jobben, klimatet och tryggheten. Det skriver Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro.

Europa står inför ett vägval. Krafter som vill rasera det europeiska samarbetet är på frammarsch. Vi liberaler vill gå en annan väg; vi vill istället fördjupa europasamarbetet. Det är detta som EU-valet handlar om.

Europeiska unionen föddes i ruinerna av två världskrig för att människor aldrig mer skulle behöva uppleva krigets fasor. EU har bevarat freden, säkerställt demokrati och lett till en välståndsnivå som saknar motstycke. 

De samhällsutmaningar som vi står inför; en stentuff internationell konkurrens, klimatskris och gränsöverskridande brottlighet kan inte varje land lösa var och en för sig. Liberalerna vill att Sverige fördjupar den ekonomiska integrationen inom EU genom att bli en del av eurosamarbetet. På så sätt står vi starka i en global ekonomi. Vi vill införa en europeisk koldioxidskatt för att det inte ska vara möjligt att flytta utsläpp till länder som inte bryr sig lika mycket. Vi vill också se ett europeiskt FBI, en polis med operativa befogenheter som kan bekämpa de kriminella ligor som idag förstör människors liv. 

I ett läge där högernationalistiska vindar sveper över hela västvärlden måste vi som står upp för europasamarbete stå stadigt. EU-valet är viktigare än på mycket länge. Förr var det vänstern som utmanade europeiska samarbetet, idag kommer hotet främst från höger. Brexit är ett uttryck för de nationalistiska vindarna, likaså Trump i USA och Sverigedemokraterna här hemma. 

Många talar om vikten av samarbete men när det kommer till konkreta förslag så råder en utbredd EU-skepticism bland partierna i Sverige. För oss liberaler handlar det både om att fördjupa samarbetet men också om att delta fullt ut i de samarbeten som finns idag. Sverige står till exempel utanför bankunionen och finanspakten som ska förebygga ekonomiska kriser och åklagarmyndigheten som bekämpar ekonomisk brottslighet. 

Vi är medvetna om att många människor är besvikna på EU. För att EU inte har levererat tillräckligt, både när det handlar om att förbygga finanskris och hantera flyktingkris. Och vi liberaler håller med om det. Men slutsatsen att vi ska samarbeta mindre eller bara lagom duger inte; det behövs mer samarbete i Europa. EU måste få större muskler att hantera de stora problem vi måste lösa. 

Ensam är man inte stark – det blir man tillsammans. Så det behövs mer samarbete i ett starkare Europa – för jobben, klimatet och tryggheten. 

Karin Karlsbro (L)
Toppkandidat till Europaparlamentet