Socialdemokraterna Aleksander Gabelic, Jytte Guteland och Olle Ludvigsson röstade olika i frågan om upphovsrättsdirektivet.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Splittring när EU-parlamentet godkänner digital upphovsrätt

Det omstridda upphovsrättsdirektivet har röstats igenom av EU-parlamentet trots att frågan vållat stor debatt och splittring även inom partier – såsom de svenska Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna – som varit ivriga motståndare av direktivet – röstade av misstag emot möjligheten att ändra i det.

Kulturskaparas upphovsrätt ska skyddas – det är det uttalade målet med direktivet som i dag röstats igenom av EU-parlamentet med röstsiffrorna 348 mot 274. Men direktivet har fått hård kritik av dem som menar att detta är slutet för internet som vi i dag känner det.

Bland annat eftersom direktivet innebär ett krav på nätjättar att se till att inget upphovsrättsskyddat material läggs upp på deras sidor. Undantag ska gälla för satir men kritiker menar att sajter som Youtube kommer att tvingas använda sig av automatiska filter för att förhindra att upphovsrättsskyddat material publiceras som svårligen kommer kunna göra skillnad på vad som är satir och inte.

Frågan har varit så pass omstridd att grupper för och emot lobbat intensivt gentemot EU-parlamentarikerna. Och den har skapat splittring såväl inom länder som inom partigrupper där oenigheten varit ovanligt stor.

Socialdemokraterna splittrade i frågan

Den stora majoriteten av de svenska EU-parlamentarikerna röstade nej till direktivet, med undantag för tre av de fem socialdemokraterna. Jytte Guteland är en av dem, trots att hon tidigare har uttryckt sig som skeptisk till direktivet.

– Fast jag var noga med att säga att vi skulle analysera de förändringar som har skett och när vi har gjort det så har vi sett att det skett viktiga förbättringar. Till exempel med tydlighet att användarnas rättigheter ska värnas och också möjlighet för användarna att överklaga om något tas bort och även att det ska finnas en oberoende instans som granskar besluten.

Men två av Socialdemokraterna röstade nej till förslaget, trots att den S-ledda regeringen också har tagit ställning för direktivet i förhandlingarna med övriga medlemsländer i ministerrådet. Anna Hedh är en av dem:

– Här handlade det mycket om hjärta och mage och jag kunde inte rösta för det här bara för att regeringen ville att vi skulle göra det.

Har regeringen tänkt fel?

– Det återstår att se. Det har varit väldigt mycket överdriven lobbying från båda sidor i det här fallet. Det har varit nödvändigt att ta reda på fakta själv och sitta lugnt i båten. Men det är väldigt oklart vad som händer nu överlag, säger Anna Hedh.

Sverigedemokraterna röstade fel

Anna Hedh är också besviken över att parlamentet inte gavs möjlighet att ändra delar av förslaget – då hade parlamentet kunnat rösta ner de mest omstridda delarna och anta resten av direktivet.

Den omröstningen förlorade man bara med fem röster: 312 mot 317.

– Jag tycker ju att det är synd att vi inte fick möjlighet att rösta för att stryka artikel 11 och 13 därför att direktivet i sig behövs på några punkter.

Bland dem som röstade nej till möjligheten att rösta bort delar av direktivet hör de två parlamentarikerna från Sverigedemokraterna som profilerat sig som motståndare till upphovsrättsdirektivet. På sin Twitter meddelade de under eftermiddagen att de gjort en miss och ”tryckte fel” vid omröstningen.

Efter dagens omröstning måste medlemsländerna i ministerrådet formellt godkänna den nya lagen och det finns de som hoppas på att den ska stoppas där. Om den antas har medlemsländerna därefter två år på sig att skriva in i direktivet i nationell lag.

Europaportalen har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar men utan framgång.