Hoppa till artikelns andra spalt.

Prognos bekräftas – rekordhögt svenskt EU-valdeltagande på gång

Svenskarna fortsätter visa en ökad vilja att rösta i EU-valet. Det visar Europaportalens unika opinionsundersökning.

70 procent av svenskarna säger att de absolut eller troligen kommer att rösta i årets EU-val. Det visar en ny stor undersökning som Europaportalen beställt där Sifo frågat 2 097 personer. Resultatet visar bara en liten minskning sedan förra sifomätningen i februari då 70,6 procent sade samma sak.

– Jag skulle inte säga att det är en nedgång, det är på samma nivå, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Jämfört med samma tid inför valet 2014 sade 66 procent av väljarna att de absolut eller troligen skulle rösta. Valdeltagande blev det året drygt 51 procent.

En skillnad mellan 2014 och 2019 är att i år är andelen som säger att de absolut säkert ska rösta högre, nästan 42 procent jämfört med 35 procent, samtidigt som de som bara anger “troligen rösta” i år är något färre än för fem år sedan.

– Det är en viktig skillnad som gör att man kan räkna med ett högre valdeltagande i år än förra gången eftersom det finns en större andel helt säkra väljare, säger Toivo Sjörén.

Valdeltagande på cirka 56 procent
Enligt Sifo kan man utgå från att hälften av de som sagt att de troligen ska rösta också gör det. Om dessa läggs ihop med de som sagt att de absolut ska rösta blir resultatet ett valdeltagande på cirka 56 procent. Om det står sig till valdagen kommer det svenska valdeltagande stiga med fem procentenheter jämfört med förra EU-valet.

– Det skulle kunna bli högre, men mycket vilar på hur moderater och sverigedemokrater lyckas  mobilisera sina väljare och hur valrörelsen kommer att gestalta sig, säger Toivo Sjörén och pekar på att dessa två partier med Moderaterna i spetsen enligt denna mätning har svårast att få sina väljare att rösta.
 

Tydliga skillnader
Undersökningen visar att det finns tydliga skillnader i röstbenägenheten mellan män och kvinnor samt mellan olika regioner i Sverige.

Män uppger i betydlig större utsträckning än kvinnor att de absolut säkert ska rösta: 46,4 procent respektive 36,9 procent. Likaså är skillnaden mellan olika delar av landet mycket stor. Störst är den mellan Stockholmsområdet med drygt 50 procent absolut säkra mot bara drygt 31 procent i Sydsverige: Blekinge och Skåne utom Malmö.

Missa inte i morgon: Så tänker svenskarna rösta i EU-valet. Förändringar sedan förra mätningen i februari.