På torsdag och fredag i nästa vecka träffar den brittiska premiärministern Theresa May EU-ländernas stats- och regeringschefer i Bryssel. Kanske för sista gången. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

May försöker tredje gången gillt

Efter ytterligare en förlust i brittiska underhuset lovar premiärminister Theresa May en tredje omröstning om utträdesavtalet. På torsdagskvällen väntar en ny votering om huruvida Storbritannien ska begära en förlängning av utträdesförhandlingarna.

I en kaotisk omröstning i det brittiska underhuset på onsdagskvällen förlorade regeringen en votering om huruvida man helt ska utesluta att Storbritannien kan lämna EU utan ett utträdesavtal. Det var andra dagen i rad som regeringens linje röstades ned.

Manöverutrymmet för Theresa May har därmed blivit än mindre och efter omröstningen lovade hon därför en tredje omröstning om utträdesavtalet som ska hållas inom en vecka. De två förra omröstningarna, i januari och i tisdags, förlorade regeringen med en marginal på 230 respektive 149 röster.

För att piska in fler ledamöter att rösta för utträdesavtalet hotade hon med en lång förlängning av utträdesförhandlingarna inom artikel 50 i EU-fördraget och därmed kraftigt försena brexit.

– Underhuset måste inse och acceptera att om det inte är villigt att stödja ett avtal under de kommande dagarna och inte är villigt att stödja ett utträde utan avtal 29 mars, innebär det att det kommer behövas en mycket längre förlängning av artikel 50, sade May.

Det är upp till EU-ländernas ledare att enhälligt godkänna en eventuell begäran om förlängning eller ej. Kravet för att göra det är att britterna kommer med en ”trovärdig motivering” till att man begär att dra ut på utträdesförhandlingarna. Sådana ”trovärdiga motiveringar” kan vara att man vill hålla en ny folkomröstning eller ett nyval, alternativt att man behöver lite längre tid för att formellt godkänna utträdesavtalet.

Tusk vill ha lång förlängning så att britterna kan tänka om

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kommer att be EU-ländernas stats- och regeringschefer att ställa sig positiva till en lång förlängning om ”Storbritannien finner det nödvändigt att tänka om sin brexitstrategi och bygga konsensus kring den”. En lång förlängning väntas innebära att det dröjer minst ett år innan Storbritannien kan lämna EU.

Åtta ändringsförslag

Inför torsdagskvällens omröstning om huruvida regeringen ska begära att utträdesförhandlingarna förlängs har åtta ändringsförslag lagts fram. Ändringsförslagen kräver bland annat att man ska utesluta en ny folkomröstning om brexit, att utträdesprocessen helt ska skrotas, att en ny folkomröstning hålls och att parlamentet ska ta över processen och hitta en nytt alternativ till det nuvarande utträdesavtalet. Det sistnämnda har lagts av oppositionsledaren Jeremy Corbyn som förespråkat att Storbritannien är kvar på EU:s inre marknad och tullunion som ett sådant alternativ. Talman John Bercow har dock ännu inte valt ut vilka som kommer att gå till omröstning.

Onsdagens omröstning om att utesluta ett avtalslöst brexit är i praktiken bara en politisk viljeyttring eftersom Storbritannien lämnar EU den 29 mars såvida man inte röstar för det existerande utträdesavtalet med EU eller begär, och får godkänt av EU, en förlängning av förhandlingarna.