En kamp om storleken på EU-motståndet väntar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt (V) i helgen

Bild: Politikerveckan Almedalen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vänsterns pausade EU-motstånd utmanas

En ny strid om Sveriges EU-medlemskap är att vänta i helgen när Vänsterpartiet ska fastställa sina valfrågor. Flera distrikt är kritiska mot partistyrelsens EU-linje.

Inför Vänsterpartiets valkonferens i Norrköping den 16-17 februari har 140 motioner med synpunkter på partistyrelsens förslag till valplattform lämnats in.

Den som väcker mest strid handlar om hur hårt partiet ska driva partiprogramkravet om att Sverige bör lämna EU. I så många som 69 av motionerna dyker ordet utträde upp – och meningarna går vitt isär.

Partistyrelsens linje är att pausa EU-motståndet och inte ta med skrivningen att partiet vill lämna EU i själva valplattformen, utan man föreslår avslag för motioner med den innebörden. Det har dock fått tunga företrädare och enskilda distrikt på krigsstigen. Bland dem Göteborgsdistriktet, vars ordförande är Adriana Aries.

– Vi driver kravet att det ska vara tydligare i plattformen att vi vill lämna EU, men vi håller med om partistyrelsens analys att det inte är strategiskt att driva medlemsfrågan i valrörelsen, säger hon.

Viktade EU-frågor

Det var i augusti i fjol som partiledaren Jonas Sjöstedt i en DN-intervju avslöjade att V inte längre tänker driva utträdeskravet. Kampen mot fascism och högerextremism vägde tyngre i vågskålen.

– För mig är skillnaden mot extremhögern och deras syn på världen viktigare än EU-motståndet, sade Sjöstedt, som vill möta hotet via en stark europeisk vänster i parlamentet.

Men Hanna Gedin, biträdande partisekreterare, anger också klimathotet som en tung orsak till att partiledningen vill minska fokus på det svenska EU-medlemskapet i valrörelsen.

– Klimathotet är akut och vi vill från Vänstern driva den mer radikalt politiskt. Det, räcker inte med duttanden, utan måste till betydligt större insatser, säger hon.

Men inte alla i partiet är nöjda med det nya passiva EU-motståndet. Även partistyrelsen är splittrad. Flera ledamöter reserverade sig vid omröstningen, enligt Hanna Gedin. De vill uttrycka sig i än mer vagt kring EU-utträdet i valprogrammet.

Adriana Aries betonar att Göteborgsdistriktets motion grundar sig på skrivningarna i partiprogrammet, som man nästa gång kan komma att rösta om vid en stämma 2020.

Vänsterpartiet har hittills dock varken sagt när eller hur ett utträde ska ske, och heller inte motionerat i riksdagen om ett utträde sedan 1994, då Sverige höll en folkomröstning om medlemskapet.

– Men vi har ju internt diskuterat frågan om EU många gånger sedan 1994, säger Adriana Aries.

Skulle Vänsterpartiet driva utträdesfrågan i riksdagen framöver blir man ensamma eftersom Sverigedemokraterna nyligen lade ned sitt krav på Sverige ska lämna EU.