Eurogruppens ordförande Mário Centeno. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Spöklik” EU-grupp kritiseras för bristande insyn

Ett av EU:s hemligaste och inflytelserikaste organ när det gäller ekonomin i euroländerna kritiseras av Transparency International för att sakna grundläggande demokratiska kontroller.

Under finans- och eurokrisen fick den så kallade eurogruppen – en informell samling av euroländernas finansministrar – allt mer makt. Gruppen tog många av besluten kring krislånen till Grekland, Cypern, Irland, Spanien och Portugal. Detta trots att gruppen enligt EU-fördraget inte har rätt att ta några formella beslut.

Nu kritiserar öppenhetsorganisationen Transparency International, TI, eurogruppen för att brista när det gäller demokratiska kontroller av dess arbete och styrning.

”Eurogruppen har blivit ett nytt maktorgan i ekonomiskt styre i Europa sen eurokrisen men styrningen över den har inte reformerats i linje med de nya befogenheterna. Eurogruppen i sig är inte ansvarig inför någon”, heter det i en rapport från organisationen som publicerades på tisdagen.

Inget twitterkonto

TI pekar på att eurogruppen inte har något högkvarter, anställda eller ens ett twitterkonto.

”Eurogruppen kan verka märkligt overklig, till och med spöklik. Den styrs inte av EU-fördraget [och] dess medlemmar kan ibland hävda att de inte tar några beslut”, skriver rapportförfattarna.

Rekommendationer

Transparency International, föreslår bland annat att dagens system där en av euroländernas finansministrar leder eurogruppen, för närvarande Portugals Mário Centeno, ersätts med en permanent ordförande.

Insynen i gruppens arbete bör även öka och EU-parlamentets roll i den ekonomiska politiken stärkas, enligt organisationen.