EU-direktivet är tänkt att skydda privatpersoner som vill rapportera om oegentligheter på sin arbetsplats.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Journalistförbund varnar: EU-skydd kan försvåra för visselblåsare

Flera journalistförbund fruktar att förutsättningarna för visselblåsare att varna för oegentligheter riskerar att bli sämre när ett nytt EU-skydd tas fram.

EU:s två lagstiftare, medlemsländerna i ministerrådet och EU-parlamentet, har inlett förhandlingar om nya regler som ska göra det säkrare för personer att avslöja överträdelser av EU-rätten, så kallade visselblåsare.

Men inför förhandlingarna larmade på tisdagen en rad organisationer, däribland många journalistförbund, för att förslaget istället kan underminera för personer som vill slå larm om oegentligheter. Svenska Journalistförbundet är en av dem som skrivit under ett protestbrev.

– Det förslag som ligger nu tycker vi snarare försämrar för visselblåsare på EU-nivå, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert till Europaportalen.

Hon är kritisk till den delen av förslaget som skulle göra det obligatoriskt för personer som vill varna om oegentligheter att först anmäla dem via interna kanaler på arbetsplatsen och inte direkt kunna vända sig till medier. Bara i vissa undantagsfall skulle man kunna gå direkt till journalister.

– Det stora problemet är de obligatoriska kanalerna, säger Hyllert.

EU-parlamentets hållning välkomnas

Journalistförbundet och övriga undertecknare av tisdagens brev uppmanar förhandlarna att gå på parlamentets linje när det gäller hur oegentligheter ska rapporteras. Parlamentet har enligt Europeiska journalistfederationen EFJ mindre restriktiva krav för när en visselblåsare kan få gå till media än medlemsländerna.

”Om [kravet på att rapportera internt först] blir kvar kommer direktivet att svika ansvarsfulla européer […]. De kommer att lida. Europa kommer att lida”, skriver man.