Kristina Bergman Alme (L) och Marina Johansson (S) visar upp dokumentet som visar att Göteborg lovat jobba med utbildning och livslångt lärande inom ramen för det sociala protokollet.

Bild: Louise Stiernström

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Utan städernas insatser kan EU inte leverera

Göteborg är en av tio större europeiska städer som jobbar aktivt med den sociala pelaren. Utan städernas medverkan kommer EU inte att kunna leverera, skriver göteborgarna Kristina Bergman Alme (L) och Marina Johansson (S).

Drygt ett år har gått sedan EU-toppmötet ägde rum Göteborg då den europeiska pelaren för sociala rättigheter lanserades. Principerna i pelaren uppmanar medlemsländerna och EU-institutionerna att skapa arbetsmarknader och välfärdssystem som är rättvisa och välfungerande, men utan de europeiska städernas arbete, kommer EU inte att kunna leverera. 

Göteborgs stad har valt att förtydliga hur vi implementerar principerna i pelaren. I skrivande stund har tio större städer i EU valt att koppla sitt utvecklingsarbete till den sociala pelaren och vi uppmanar fler städer att göra det. 

80 procent bor i städer

Mer än 80 procent av Europas befolkning bor i städer. Det är i städerna de sociala utmaningarna är mest tydliga, men det är också i städerna som flest lösningar för dessa utmaningar finns tillgängliga.  

I dag torsdag kommer Europas större städer att möta både EU-parlamentet och EU kommissionen i Bryssel inom ramen för samarbetet i EUROCITIES, för att presentera sina åtaganden när det gäller att se till att pelarens principer blir till handling. 

Utbildning och livslångt lärande

I Göteborgs stad, erbjuder vi en bra start i livet för alla barn och ett fortsatt livslångt lärande för alla åldersgrupper för att ge samtliga göteborgare möjlighet att nå sin fulla potential när det gäller utbildning, arbete och välmående. Vi kopplar detta arbete till den europeiska pelaren för sociala rättigheters första princip som handlar om utbildning och livslångt lärande.

Europa i stort drabbades liksom Göteborg hårt av konsekvenserna av den senaste ekonomiska krisen. För att stå bättre rustade inför framtida utmaningar bör alla ges rätt till en god och inkluderande utbildning samt livslångt lärande för att tillägna sig färdigheter som gör att man kan delta i samhället fullt ut och klara omställningar i arbetslivet. Det vinner hela samhället på. 

Sammanhållen och jämlik stad

I Göteborg arbetar vi för en sammanhållen och jämlik stad, det innebär att staden mobiliserar för att ingen ska hamna i utanförskap och att vi gör extra insatser för de grupper där det behövs mest. Vi har insatser från att barnen är mycket små t.ex. ‘Staden där vi läser för våra barn’ och vi har insatser för att för att stimulera lärandet och för att förebygga skolavhopp högre upp i åldrarna. Vi har en vuxenutbildning med tydlig koppling till arbetsmarknaden där kompetensutveckling sker både i klassrummet och ute på arbetsplatser.

Genom att lyfta upp det livslånga lärandet som ett av de viktigaste verktygen för social utveckling i detta europeiska sammanhang menar vi att vi inte bara hjälper göteborgarna utan också bidrar till att andra städer i EU tar ett större ansvar för den sociala utvecklingen i sina städer, och vi möter gemensamma utmaningar bäst tillsammans.     

Kristina Bergman Alme (L) och Marina Johansson (S)

Göteborgs stad, social resursnämnd