En del av ministerrådens möten är öppna och filmas, men den största delen av förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hemliga EU-möten får tungt mothugg

Medlemsländerna får stark kritik för hur de lägger locket på när nya EU-lagar stiftas. EU-parlamentet är trött på att dessa ofta skyller EU-beslut som de själva varit med och tagit på ”Bryssel”.

EU-parlamentet röstade på torsdagen med stor majoritet för en resolution som uppmanar unionens andra lagstiftande organ, medlemsländerna i ministerrådet, att bli öppnare i sitt arbete.

– En större insyn och mer transparent process i ministerrådet kring regeringarnas ställningstagande under lagstiftningsarbetet är viktigt för att öka medborgarnas förtroende för EU, sade EU-parlamentariker Cecilia Wikström (L) i ett uttalande.

Hon anser att större öppenhet när medlemsländerna stiftar lagar skulle tvinga dem att ta ett större ansvar ”och inte längre kunna skylla över beslut som de själva har varit med om att fatta på ’Bryssel’”.

När de flesta EU-lagar ska tas fram förhandlar parlamentet och ministerrådet sinsemellan efter att först ha hittat varsin position. Den processen är betydligt öppnare i parlamentet medan möjligheten för journalister och allmänheten att följa processen i ministerrådet är betydligt svårare.

– Ministerrådets hemlighetsmakeri minskar medborgarnas tillit och breder väg för falska nyheter, sade Jo Leinen, tysk socialdemokratisk EU-parlamentariker och delansvarig för arbetet med resolutionen.

Ingen svensk emot

479 parlamentariker röstade för öppenhetsresolutionen och bara 18 emot, ingen av de svenska EU-parlamentarikerna röstade nej.

Parlamentarikerna kritiserar ministerrådet för att vara ett ”diplomatiskt forum” där ingen ”ordentlig demokratisk kontroll” går att göra.

De pekar även på att hemlighetsmakeriet gör det mycket svårare för nationella parlament att veta hur deras regeringar agerar i olika frågor.

Ombudsmannen riktade första kritiken

Resolutionen bygger till stor del på en rapport från Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly från förra året som kritiserar ministerrådets arbetsmetoder. Hon välkomnar nu EU-parlamentets resolution.

– Det vore otänkbart på nationell nivå för ministrarna att inte berätta för allmänheten om sina ståndpunkter i nationell lagstiftning. Det är detta som i praktiken händer när samma ministrar träffas för att besluta om EU-lagstiftning, sade O’Reilly i en kommentar.

Ministerrådet svarade inte på O’Reillys rapport och dess rekommendationer inom angiven tidsfrist. Hon vände sig därefter till EU-parlamentet för att få deras politiska tyngd bakom sina uppmaningar.