EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger välkomnar Europeiska revisionsrättens rapport. Arkivbild.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordfå fel i EU:s budget

EU-kommissionen har fått allt bättre ordning på hur EU-pengarna används.

Andelen fel i EU:s budget för 2017 var 2,4 procent. Det slår Europeiska revisionsrätten fast i sin rapport på torsdagen. Det är den lägsta andelen fel någonsin. Fel kan vara olika typer av oegentligheter som missade kvitton och liknande men även rena bedrägerier.

”Vi drar slutsatsen att årsredovisningen inte innehöll väsentliga felaktigheter”, heter det i rapporten.

Revisionsrätten, som har att uppgift att se till att EU:s pengar hanteras på rätt sätt, godkände på torsdagen räkenskaperna för fjolåret ”med reservation” om betalningarna trots att andelen ligger över rättens egen acceptansnivå på två procent. Det betyder att det finns en del problem att anmärka på men de har ingen avgörande betydelse.

Kommissionen kräver tillbaka

EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger är nöjd.

– Jag välkomnar revisionsrättens resultat. Rapporten visar att vi använder våra pengar väl, sade Oettinger i ett uttalande.

Kommissionen, som övervakar att EU:s budgetregler följs, har rätt att kräva tillbaka pengar som använts på ett felaktigt sätt. Under fjolåret krävde kommissionen tillbaka 2,8 miljarder euro. Oettinger uppskattar därför att felandelen kan drivas ned till under en procent när de återkraven genomförts.

Medlemsländerna har störst ansvar

Att se till att EU-pengar betalas ut på rätt sätt vilar i första hand på EU-kommissionens axlar men den största delen av budgeten, ungefär 75 procent, administreras av medlemsländerna. Det området som EU-kommissionen själv hanterar – administrationen – har den klart lägsta felnivån på 0,5 procent.

Sverige vägrat godkänna

De senaste åren har Sverige vägrat rekommendera Europaparlamentet att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för räkenskaperna på grund av den höga felprocenten. Hur regeringen och riksdagens EU-nämnd ställer sig denna gång väntas att behandlas under vårvintern nästa år.